กทม.เปิดหลักเกณฑ์จัดงานเลี้ยง งานแต่ง สัมมนา ช่วงโควิดต้องปฏิบัติอย่างไร

กทม.เปิดหลักเกณฑ์จัดงานเลี้ยง งานแต่ง สัมมนา เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 ต้องปฏิบัติอย่างไร เช็กรายละเอียด

วันที่ 10 ม.ค. 65  เพจเฟซบุ๊ก กรุงเทพมหานคร โดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ ได้โพสต์ข้อความเกี่ยวกับเรื่องการควบคุมงานเลี้ยง เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 โดยระบุว่า "ควบคุมงานเลี้ยงไม่ให้เป็นคลัสเตอร์ใหม่ กทม. แนะเจ้าภาพ และเจ้าของสถานที่เคร่งครัดมาตรการป้องกันโควิด-19

 

กทม.เปิดหลักเกณฑ์จัดงานเลี้ยง งานแต่ง สัมมนา ช่วงโควิดต้องปฏิบัติอย่างไร

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ที่มีแนวโน้มการระบาดระลอกใหม่ คณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร ในการชุมเมื่อวันที่ 7 ม.ค.65 ได้มีความห่วงใยต่อสถานการณ์ดังกล่าว จึงได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องให้แก่ประชาชน เกี่ยวกับมาตรการการจัดงานเลี้ยงสังสรรค์ เช่น งานแต่งงาน โดยให้ผู้จัดและเจ้าของสถานที่จัดเลี้ยง ดำเนินการตามมาตรการที่กำหนดในประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว ฉบับที่ 45 อย่างเคร่งครัด ประกอบด้วย 

affaliate-2

ห้ามการบริโภคสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ และให้ปฏิบัติตามมาตรการปลอดภัยสำหรับองค์กรที่กำหนด เช่น การจำกัดจำนวนผู้เข้าร่วมงาน การให้ผู้เข้าร่วมงานสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลา การจัดให้มีช่วงเวลาพักเพื่อการระบายอากาศ การจัดเตรียมอาหารแบบแยกเป็นชุดโดยให้ลดการดื่มกินให้น้อยที่สุด และการเว้นระยะห่างเพื่อไม่ให้แออัด


ทั้งนี้ เพื่อลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดของโรค และสร้างความปลอดภัยให้แก่ประชาชน

 

กทม.เปิดหลักเกณฑ์จัดงานเลี้ยง งานแต่ง สัมมนา ช่วงโควิดต้องปฏิบัติอย่างไร

 

 

affaliate-3
logo-pwa

เพิ่ม Tnews

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด