เปิดผลวิจัยวัคซีนเข็ม 3 ฉีดสูตรไหนสู้ "เดลตา-โอมิครอน" ได้ดี

ศูนย์วิจัยคลินิกศิริราช เผยผลวิจัยวัคซีนเข็ม 3 ฉีดสูตรไหนสู้ไวรัสโควิด-19 สายพันธุ์เดลต้าและโอมิครอน ได้ดี

วันที่ 10 ม.ค. 65 ศูนย์วิจัยคลินิกศิริราช ได้เผยผลการวิจัยเบื้องต้นการตอบสนองทางภูมิคุ้มกันชนิด PVNT50 ต่อสายพันธุ์เดลต้าและโอมิครอน ด้วยวัคซีนกระตุ้นเข็ม 3 แอสตร้าเซเนก้า ไฟเซอร์ครึ่งโดส และไฟเซอร์เต็มโดส ที่ 2 สัปดาห์หลังกระตุ้นเข็มที่ 3  ในผู้ที่เคยได้รับวัคซีนซิโนแวคหรือแอสตร้าเซเนก้ามาแล้ว 2 เข็ม พบว่า 

 

เปิดผลวิจัยวัคซีนเข็ม 3 ฉีดสูตรไหนสู้ "เดลตา-โอมิครอน" ได้ดี

ซิโนแวค+ซิโนแวค+แอสตร้าเซเนก้า 

- ให้ภูมิคุ้มกันต่อสายพันธุ์เดลต้าได้ = 587 GMT
  
- ให้ภูมิคุ้มกันต่อสายพันธุ์สายพันธุ์โอมิครอนได้ระดับต่ำกว่าประมาณ 2-3 เท่า = 170 GMT


ซิโนแวค+ซิโนแวค+ไฟเซอร์ครึ่งโดส

- ให้ภูมิคุ้มกันต่อสายพันธุ์เดลต้าได้ดี = 1,002 GMT  

- ให้ภูมิคุ้มกันต่อสายพันธุ์โอมิครอนได้ระดับต่ำกว่าประมาณ 1 เท่า = 507 GMT


 ซิโนแวค+ซิโนแวค+ไฟเซอร์เต็มโดส

- ให้ภูมิคุ้มกันต่อสายพันธุ์เดลต้าได้ดี = 1,143 GMT  

- ให้ภูมิคุ้มกันต่อสายพันธุ์โอมิครอนได้ระดับต่ำกว่าประมาณ 1 เท่า = 531 GMT
 

แอสตร้าเซเนก้า+แอสตร้าเซเนก้า+แอสตร้าเซเนก้า 

- ให้ภูมิคุ้มกันต่อสายพันธุ์เดลต้าได้ดี = 121 GMT  

- สายพันธุ์โอมิครอนได้ไม่ดีนัก = 22 GMT


แอสตร้าเซเนก้า+แอสตร้าเซเนก้า+ไฟเซอร์ครึ่งโดส

- ให้ภูมิคุ้มกันต่อสายพันธุ์เดลต้าได้ดี = 674 GMT  

- สายพันธุ์โอมิครอนได้ระดับต่ำกว่าประมาณ 2-3 เท่า = 232 GMT


แอสตร้าเซเนก้า+แอสตร้าเซเนก้า+ไฟเซอร์เต็มโดส

- ให้ภูมิคุ้มกันต่อสายพันธุ์เดลต้าได้ดี = 917 GMT  

- สายพันธุ์โอมิครอนได้ระดับต่ำกว่าประมาณ 1 เท่า = 521 GMT


คำแนะนำสำหรับผู้ที่ฉีดซิโนแวคมาแล้ว 2 เข็ม และแอสตร้าเซเนก้ามาแล้ว 2 เข็ม 


ควรฉีดเข็มกระตุ้นเข็ม 3 ด้วยวัคซีนไฟเซอร์ จะได้ระดับภูมิคุ้มกันที่สูงสุดทั้งต่อเดลต้าและโอมิครอน (หน่วยวัดเป็นค่า GMT = Geometric Mean Titer)

 

เปิดผลวิจัยวัคซีนเข็ม 3 ฉีดสูตรไหนสู้ "เดลตา-โอมิครอน" ได้ดี

 

ขอบคุณ FB : Siriraj Institute of Clinical Research