เปิดเซฟ อดีตอธิบดีดีเอสไอ มีทรัพย์สิน 21 ล้าน สะสมแผนที่ พระเครื่องพันองค์

เปิดเซฟ พ.ต.ท.ภรวัชร์ ปานประภากร อดีตอธิบดีดีเอสไอ มีทรัพย์สินกว่า 21 ล้าน ไม่มีหนี้สิน สะสมแผนที่เก่า พระเครื่อง 1 พันองค์

เมื่อวันที่ 12 ม.ค. 65 สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เปิดเผยบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินผู้ดำรงตำแหน่งระดับสูงของ พ.ต.ท.ภรวัชร์ ปานประภากร กรณีพ้นจากตำแหน่งอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) โดยเมื่อวันที่ 1 ต.ค. 64 พ.ต.ท.ภรวัชร์ และ นางสิริพันธุ์ ปานประภากร คู่สมรสแจ้งว่า มีทรัพย์สินรวม 21,060,683 บาท ไม่มีหนี้สิน

 

เปิดเซฟ อดีตอธิบดีดีเอสไอ มีทรัพย์สิน 21 ล้าน สะสมแผนที่ พระเครื่องพันองค์

แบ่งเป็นทรัพย์สินในส่วนของ พ.ต.ท.ภรวัชร์ มูลค่ารวม 12,462,579 บาท ประกอบด้วยเงินฝาก 920,180 บาท เงินลงทุน 1,454,196 บาท ที่ดิน 2 โฉนดในพื้นที่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ และ อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่ มูลค่ารวม 4,370,800 บาท โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้างเป็นบ้าน มูลค่า 1,700,000 บาท ยานพาหนะ 944,000 บาท สิทธิและสัมปทาน 711,842 บาท และทรัพย์สินอื่น (มูลค่าตั้งแต่สองแสนบาทขึ้นไป) 2,161,560 บาท


ส่วนทรัพย์สินของคู่สมรส มูลค่ารวม 8,598,104 บาท ประกอบด้วย เงินฝาก 473,104 บาท โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้างเป็น บ้าน 2 หลัง และห้องชุด 1 รายการ  มูลค่ารวม 7,000,000 บาท ยานพาหนะ 60,000 บาทและทรัพย์สินอื่น(มูลค่าตั้งแต่สองแสนบาทขึ้นไป) 1,065,000 บาท ทรัพย์สินอื่นที่น่าสนใจ เช่น เครื่องประดับ 30 ชิ้น แหวนมุก สร้อยมุก 5 ชิ้น

 

เปิดเซฟ อดีตอธิบดีดีเอสไอ มีทรัพย์สิน 21 ล้าน สะสมแผนที่ พระเครื่องพันองค์

สำหรับทรัพย์สินอื่นที่น่าสนใจของ พ.ต.ท.ภรวัชร์ เช่น ปืนออโตเมติก ปืนซิกซาวเออร์ ปืนรีวอลเวอร์ ปืนสั้นกึ่งอัตโนมัติ รวม 6 รายการ พระเครื่อง 1,000 องค์ แผนที่เก่า 1,000 ใบ แผ่นป้ายโลหะเก่า 500 แผ่น ป้ายสังกะสี(ของสะสม) 20 ป้าย รายได้ต่อปีจากเงินเดือน และเบี้ยประชุม รวม 1,980,692 บาท รายจ่าย 447,546 บาท