อ่วมหนัก "คลัสเตอร์ร้านเหล้า" ดันยอดชลบุรีพุ่ง ปอดอักเสบ  3 คน แม้รับวัคซีน

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี รายงานตัวเลขผู้ติดเชื้อรายใหม่ พบ "คลัสเตอร์ร้านเหล้า" ทำยอดพุ่งเหยียบพันต่อ เจอป่วยหนัก 3 ราย รับวัคซีนครบ

วันที่ 13 ม.ค. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี รายงานตัวเลขผู้ติดเชื้อโควิด-19 วันนี้ มีรายงานผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ จำนวน 832 ราย แบ่งเป็น

1. คนที่พักอาศัยในจังหวัดระยอง เข้ามารักษาในจังหวัดชลบุรี 28 ราย สะสม 281 ราย และจังหวัดอื่น ๆ รวมสะสม 55 ราย
2. "คลัสเตอร" ร้านอาหารและเครื่องดื่มที่จำหน่ายแอลกอฮอล์ พื้นที่พัทยา อ.บางละมุง 27 ราย สะสม 972 ราย
3. "คลัสเตอร์" บริษัท คิงส์ แพ็ค อินดัสเตรียล จำกัด อ.เมืองชลบุรี 3 ราย สะสม 3 ราย
4. "คลัสเตอร์" บริษัท ซิเลซติกา (ประเทศไทย) จำกัด อ.ศรีราชา 3 ราย สะสม 8 ราย
5. อาชีพเสี่ยงพบปะผู้คนจำนวนมาก 13 ราย
6. บุคลากรทางการแพทย์ 16 ราย
7. ให้ประวัติเดินทางมาจากต่างจังหวัด 11 ราย ดังนี้ 
    7.1 กทม. 6 ราย
    7.2 จังหวัดขอนแก่น 1 ราย
    7.3 จังหวัดชัยภุมิ 1 ราย
    7.4 จังหวัดภูเก็ต 1 ราย
    7.5 จังหวัดสมุทรปราการ 1 ราย
    7.6 จังหวัดอุบลราชธานี 1 ราย

8. สัมผัสผู้ป่วยยืนยัน
     8.1 ในครอบครัว 121 ราย
     8.2 จากสถานที่ทำงาน 130 ราย 
     8.3 บุคคลใกล้ชิด 35 ราย 
     8.4 ร่วมวงสังสรรค์ 21 ราย
9. สัมผัสผู้ป่วยยืนยัน (อยู่ระหว่างสอบสวนโรค) 40 ราย 

10. อยู่ระหว่างการสอบสวนโรค 384 ราย

ณ วันที่ 13 มกราคม 2565 จังหวัดชลบุรี มีผู้ฉีดวัคซีนครบ 2 เข็ม 1,820,847 คน ซึ่งในเดือนนี้ มีผู้ที่ฉีดวัคซีนครบ 2 เข็มแล้ว ติดเชื้อ 3,750 คน ปอดอักเสบ 13 ราย ใส่ท่อหายใจ 2 ราย และเสียชีวิต 2 ราย ส่วนผู้ที่ฉีดวัคซีนเพียง 1 เข็ม 103,768 คน และไม่ได้ฉีดวัคซีนอีก   404,458 คน รวม 508,226 คน ในเดือนนี้ พบผู้ติดเชื้อที่ฉีดวัคซีนไม่ครบ 141 คน และไม่ได้ฉีดวัคซีน 5,153 คน ปอดอักเสบ 11 ราย ใส่ท่อหายใจ 3 ราย และเสียชีวิต 2 ราย

โดยในวันนี้พบผู้ป่วยปอดอักเสบรายใหม่ 3 ราย (ได้รับวัคซีนครบสองเข็มทั้งสามราย) และพบผู้เสียชีวิตรายใหม่ 1 ราย (อายุ 67 ปี) สาเหตุที่นำไปสู่การเสียชีวิตคือ เป็นผู้สูงอายุ และมีโรคประจำตัวได้แก่ โรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน (ไม่พบประวัติการรับวัคซีน) ดังนั้น การฉีดวัคซีนจะช่วยลดความรุนแรงของโควิด-19 ผู้ที่อาศัยในจังหวัดชลบุรี ควรได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผู้สูงอายุ ผู้มีโรคประจำตัว หญิงตั้งครรภ์  เนื่องจากผู้ติดเชื้อโควิด-19 ที่ไม่ได้ฉีดวัคซีน มีโอกาสที่จะมีอาการรุนแรงมากกว่าผู้ที่ฉีดวัคซีน ซึ่งนำไปสู่การเสียชีวิตจากโรคโควิด-19 และกลุ่มผู้สูงอายุผู้มีโรคประจำตัว หญิงตั้งครรภ์ จะมีอาการมากกว่ากลุ่มอื่น

 

อ่วมหนัก \"คลัสเตอร์ร้านเหล้า\" ดันยอดชลบุรีพุ่ง ปอดอักเสบ  3 คน แม้รับวัคซีน