แนวทางฉีดเข็ม 3 และ 4 ผู้รับวัคซีนแต่ละสูตร ต้องฉีดยี่ห้ออะไร เว้นกี่เดือน

กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เปิดแนวทางฉีดวัคซีนโควิดเข็ม 3 และ 4 สำหรับผู้รับวัคซีนแต่สูตร ต้องฉีดี่ห้ออะไร เว้นระยะกี่เดือน

เมื่อวันที่ 12 ม.ค. 65 กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ได้ออกคำแนะนำการฉีดวัคซีนโควิด-19 เข็มที่ 3 และเข็มที่ 4 โดยสำหรับวัคซีนเข็มที่ 4 นั้น ให้เว้นระยะห่างจากเข็ม 3 เป็นเวลา 3 เดือนขึ้นไป ดังต่อไปนี้

 

แนวทางฉีดเข็ม 3 และ 4 ผู้รับวัคซีนแต่ละสูตร ต้องฉีดยี่ห้ออะไร เว้นกี่เดือน

การฉีดวัคซีนจากบริษัทผู้ผลิตเดียวกัน


- สูตรซิโนแวค+ซิโนแวค เข็มที่ 3 เป็นแอสตราเซเนกา ระยะห่างระหว่างเข็มที่ 2 และเข็มที่ 3 ตั้งแต่ 4 สัปดาห์ขึ้นไป หลังเข็มที่ 2

- สูตรซิโนฟาร์ม+ซิโนฟาร์ม เข็มที่ 3 เป็นไฟเซอร์ หรือโมเดอร์นา ระยะห่างระหว่างเข็มที่ 2 และเข็มที่ 3 ตั้งแต่ 4 สัปดาห์ขึ้นไป หลังเข็มที่ 2

- สูตรแอสตราเซเนกา+แอสตราเซเนกา เข็มที่ 3 เป็นไฟเซอร์ หรือโมเดอร์นา ระยะระหว่างห่างเข็มที่ 2 และเข็มที่ 3 ตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไป หลังเข็มที่ 2

- สูตรไฟเซอร์+ไฟเซอร์ เข็มที่ 3 เป็นไฟเซอร์ หรือโมเดอร์นา ระยะห่างระหว่างเข็มที่ 2 และเข็มที่ 3 ตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป หลังเข็มที่ 2

- สูตรโมเดอร์นา+โมเดอร์นา เข็มที่ 3 เป็นไฟเซอร์ หรือโมเดอร์นา ระยะห่างระหว่างเข็มที่ 2 และเข็มที่ 3 ตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป หลังเข็มที่ 2


 

การฉีดวัคซีนสูตรไขว้


- สูตรซิโนแวค+แอสตราเซเนกา เข็มที่ 3 เป็นแอสตราเซเนกา ระยะห่างระหว่างเข็มที่ 2 และเข็มที่ 3 ตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไป หลังเข็มที่ 2

- สูตรซิโนฟาร์ม+แอสตราเซเนกา เข็มที่ 3 เป็นไฟเซอร์ หรือโมเดอร์นา ระยะห่างระหว่างเข็มที่ 2 และเข็มที่ 3 ตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไป หลังเข็มที่ 2

- สูตรซิโนแวค+ไฟเซอร์ เข็มที่ 3 เป็นไฟเซอร์ หรือโมเดอร์นา ระยะห่างระหว่างเข็มที่ 2 และเข็มที่ 3 ตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป หลังเข็มที่ 2

- สูตรซิโนฟาร์ม+ไฟเซอร์ เข็มที่ 3 เป็นไฟเซอร์ หรือโมเดอร์นา ระยะห่างระหว่างเข็มที่ 2 และเข็มที่ 3 ตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป หลังเข็มที่ 2

- สูตรแอสตราเซเนกา+ไฟเซอร์ เข็มที่ 3 เป็นไฟเซอร์ หรือโมเดอร์นา ระยะห่างระหว่างเข็มที่ 2 และเข็มที่ 3 ตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป หลังเข็มที่ 2

affaliate-2

การฉีดวัคซีนเข็มที่ 4


- ห่าง 3 เดือนจากเข็ม 3 

- เข็มที่ 4 ของสูตรการฉีดวัคซีนทั้งหมด แนะนำเป็นแอสตราเซเนกา ไฟเซอร์ หรือโมเดอร์นา ระยะห่าง 3 เดือนขึ้นไป หลังเข็มที่ 3

- การฉีดไฟเซอร์เข็มที่ 4 แนะนำให้ฉีดโดสตามมาตรฐาน อย่างไรก็ตามหากมีผู้ประสงค์จะฉีดครึ่งโดสหรือฉีดเข้าชั้นผิวหนังให้เป็นไปตามดุลยพินิจของแพทย์และวามสมัครใจของผู้รับวัคซีน 

 

แนวทางฉีดเข็ม 3 และ 4 ผู้รับวัคซีนแต่ละสูตร ต้องฉีดยี่ห้ออะไร เว้นกี่เดือน

 

ขอบคุณ FB : กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข