เปิดผลวิจัยภูมิคุ้มกัน "โอมิครอน" หลังฉีดกระตุ้นเข็ม 3 "แอสตร้าฯ-ไฟเซอร์"

ศูนย์วิจัยคลินิกศิริราช เปิดผลวิจัยเบื้องต้นการตอบสนองทางภูมิคุ้มกัน PVNT50 ต่อสายพันธุ์โอมิครอน หลังกระตุ้นเข็ม 3 ด้วย "แอสตร้าฯ-ไฟเซอร์"

วันที่ 17 ม.ค. 65 ศูนย์วิจัยคลินิกศิริราช ได้เผยผลการวิจัยเบื้องต้นการตอบสนองทางภูมิคุ้มกันชนิด PVNT50 ต่อสายพันธุ์โอมิครอน

 

เปิดผลวิจัยภูมิคุ้มกัน "โอมิครอน" หลังฉีดกระตุ้นเข็ม 3 "แอสตร้าฯ-ไฟเซอร์"

 

Sinovac: หลังฉีดซิโนแวคสองเข็มมาแล้ว 12 สัปดาห์ เมื่อกระตุ้นเข็มที่ 3 ด้วย

- วัคซีนแอสตร้าเซเนก้า จะได้ภูมิคุ้มกันต่อโอมิครอน = 170

- วัคซีนไฟเซอร์ครึ่งโดส จะได้ภูมิคุ้มกันต่อโอมิครอน = 551

-วัคซีนไฟเซอร์เต็มโดส จะได้ภูมิคุ้มกันต่อโอมิครอน = 543

AstraZeneca: หลังฉีดแอสตร้าสองเข็มมาแล้ว 12 สัปดาห์ เมื่อกระตุ้นเข็มที่ 3 ด้วย

-วัคซีนแอสตร้าเซเนก้า จะได้ภูมิคุ้มกันต่อโอมิครอน = 3

-วัคซีนไฟเซอร์ครึ่งโดส จะได้ภูมิคุ้มกันต่อโอมิครอน = 232

-วัคซีนไฟเซอร์เต็มโดส จะได้ภูมิคุ้มกันต่อโอมิครอน = 521

 

การตอบสนองทางภูมิคุ้มกันชนิด PVNT50 ต่อสายพันธุ์โอมิครอน ในวัคซีนสูตรไขว้

Sinovac-AstraZeneca: หลังฉีดซิโนแวคเข็มที่ 1 และฉีดแอสตร้าเซเนก้าเข็มที่ 2 มาแล้ว 12 สัปดาห์ เมื่อกระตุ้นเข็มที่ 3 ด้วย

-วัคซีนไฟเซอร์ครึ่งโดส จะได้ภูมิคุ้มกันต่อโอมิครอน=204

-วัคซีนไฟเซอร์เต็มโดส จะได้ภูมิคุ้มกันต่อโอมิครอน=150

 

เปิดผลวิจัยภูมิคุ้มกัน "โอมิครอน" หลังฉีดกระตุ้นเข็ม 3 "แอสตร้าฯ-ไฟเซอร์"

affaliate-2

สรุป หลังฉีดวัคซีนสองเข็มไม่ว่าจะเป็นชนิดใดก็ตาม

- ควรกระตุ้นวัคซีนเข็มที่ 3 เพื่อให้ภูมิคุ้มกันสูงขึ้น สำหรับป้องกันสายพันธุ์โอมิครอน

- กระตุ้นด้วยวัคซีนไฟเซอร์เป็นเข็มที่ 3 ทั้งครึ่งโดสและเต็มโดส ให้ระดับภูมิคุ้มกันได้ดีต่อสายพันธุ์โอมิครอน

- หากได้แอสตร้าเซเนก้ามาแล้วสองเข็ม ควรกระตุ้นเข็มที่ 3 ด้วยไฟเซอร์เท่านั้น

 

เปิดผลวิจัยภูมิคุ้มกัน "โอมิครอน" หลังฉีดกระตุ้นเข็ม 3 "แอสตร้าฯ-ไฟเซอร์"

 

เปิดผลวิจัยภูมิคุ้มกัน "โอมิครอน" หลังฉีดกระตุ้นเข็ม 3 "แอสตร้าฯ-ไฟเซอร์"

 

เปิดผลวิจัยภูมิคุ้มกัน "โอมิครอน" หลังฉีดกระตุ้นเข็ม 3 "แอสตร้าฯ-ไฟเซอร์"

 

ขอบคุณ FB : Siriraj Institute of Clinical Research