ไขข้อข้องใจ"ขับรถทุกวันนี้"ไม่พกใบขับขี่ตัวจริงทำได้ไหม?

กรมการขนส่งทางบก เผยแล้ว ขับรถจำเป็นต้องพก"ใบขับขี่ตัวจริง"ไหม และมีวิธีอย่างไรบ้าง คนใช้รถใช้ถนนต้องรู้

กรมการขนส่งทางบก กำหนดให้การแสดงใบอนุญาตขับรถด้วยวิธีการทางข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์และสำเนาภาพถ่ายใบอนุญาตขับรถ "ใบขับขี่" สามารถกทำได้จริงเฉพาะกับผู้ขับรถ มีใบอนุญาตขับรถแบบสมาร์ทการ์ดที่มีคิวอาร์โค้ดเท่านั้น โดยผู้ขับรถมีใบอนุญาตขับรถแบบสมาร์ทการ์ดที่มีคิวอาร์โค้ด สามารถแสดงใบอนุญาตขับรถผ่านแอปพลิเคชัน DLT QR Licence หรือบันทึกภาพหน้าจอ (Capture) จากแอปพลิเคชัน DLT QR Licence หรือแสดงภาพถ่ายใบอนุญาตขับรถผ่านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เช่น สมาร์ทโฟน แท็บเล็ตรวมถึงสามารถทำสำเนาใบอนุญาตขับรถเป็นภาพสีหรือขาวดำก็ได้

การบันทึกภาพหน้าจอ ถ่ายภาพ หรือทำสำเนา ต้องปรากฏข้อมูลใบอนุญาตขับรถทั้งด้านหน้าและด้านหลัง และต้องปรากฏเครื่องหมายคิวอาร์โค้ด (QR Code) ที่ชัดเจนสามารถสแกนข้อมูลได้ ซึ่งผู้ได้รับใบอนุญาตขับรถ เจ้าพนักงานจราจร และเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีอำนาจตามกฎหมาย จะสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ด้วยวิธีการสแกนคิวอาร์โค้ด ผ่านแอปพลิเคชัน DLT QR Licence 

 

affaliate-2

ดังนั้น จึงสามารถใช้แทนใบอนุญาตขับรถที่เป็นตัวบัตรได้สำหรับประชาชนที่มีใบอนุญาตขับรถแบบไม่มีคิวอาร์โค้ด สามารถเข้าใช้งานแอปพลิเคชันดังกล่าวได้เช่นเดียวกัน โดยใช้เมนูอื่นๆ ที่ปรากฏบนแอปพลิเคชันได้เท่านั้น ไม่สามารถแสดงใบอนุญาตขับรถเสมือนจริงได้ หากต้องการแสดงใบอนุญาตขับรถเสมือนจริงบนสมาร์ทโฟน จะต้องเปลี่ยนใบอนุญาตขับรถเป็นแบบที่มีคิวอาร์โค้ด โดยมีค่าธรรมเนียมและค่าคำขอตามที่กฎหมายกำหนด จึงจะได้รับเป็นใบอนุญาตขับรถแบบสมาร์ทการ์ดที่มีคิวอาร์โค้ด

ไขข้อข้องใจ"ขับรถทุกวันนี้"ไม่พกใบขับขี่ตัวจริงทำได้ไหม?

CR.antifakenewscenter