เช็กพื้นที่จุดตรวจโควิดเชิงรุกฟรี ทั่ว กทม. 80 ชุมชน 22-31 ม.ค. นี้

กทม.เปิดจุดตรวจคัดกรองเชิงรุกเชื้อโควิด-19 เพื่อคัดกรองผู้ที่มีความเสี่ยงติดเชื้อ ตั้งแต่วันที่ 22-31 ม.ค.65 รวมทั้งสิ้น 80 ชุมชน

เมื่อวันที่ 22 ม.ค. 65 นายขจิต ชัชวานิชย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร แจ้งว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 สายพันธุ์โอไมครอน หรือ โอมิครอน (Omicron) ในประเทศไทยที่มีผู้ติดเชื้อจำนวนมากขึ้น เพื่อเป็นการควบคุมป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 กรุงเทพมหานคร ได้เปิดจุดตรวจคัดกรองเชิงรุกเชื้อโควิด-19 กระจายหมุนเวียน ในพื้นที่ 50 เขต

 

เช็กพื้นที่จุดตรวจโควิดเชิงรุกฟรี ทั่ว กทม. 80 ชุมชน 22-31 ม.ค. นี้

เพื่อคัดกรองผู้ที่มีความเสี่ยงติดเชื้อและอำนวยความสะดวกประชาชน โดยในวันที่ 22 ม.ค.65 ตรวจ 2 ชุมชน , วันที่ 23 ม.ค.65 ตรวจ 3 ชุมชน , วันที่ 24 ม.ค.65 ตรวจ 7 ชุมชน , วันที่ 25 ม.ค.65 ตรวจ 11 ชุมชน , วันที่ 26 ม.ค.65 ตรวจ 20 ชุมชน , วันที่ 27 ม.ค.65 ตรวจ 12 ชุมชน , วันที่ 28 ม.ค.65 ตรวจ 20 ชุมชน , วันที่ 29 ม.ค.65 ตรวจ 1 ชุมชน , วันที่ 30 ม.ค.65 ตรวจ 1 ชุมชน และ วันที่ 31 ม.ค.65 ตรวจ 3 ชุมชน รวมทั้งสิ้น 80 ชุมชน


สำหรับรูปแบบการตรวจคัดกรองจะใช้ชุดตรวจ Antigen Test Kit (ATK) ซึ่งสามารถรู้ผลภายใน 30 นาที แต่หากมีผลเป็นบวก คือ ติดเชื้อ หรือมีอาการน่าสงสัยจะส่งเข้ากระบวนการตรวจซ้ำด้วยวิธี RT-PCR ต่อ ณ จุดตรวจเดียวกัน พร้อมให้การรักษาพยาบาลเบื้องต้นก่อนส่งต่อเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล และให้คำแนะนำในการแยกกักที่บ้าน (Home Isolation : HI) พร้อมมอบชุด HI แก่ผู้ป่วยที่สามารถกักตัวที่บ้านได้ โดยการจ่ายยาสมุนไพรฟ้าทะลายโจร เครื่องวัดอุณหภูมิ เครื่องวัดออกซิเจน

affaliate-2

สำหรับผู้ติดเชื้อมีอาการเปลี่ยนแปลง หรือไม่สามารถแยกกักที่บ้านได้ จะนำส่งศูนย์พักคอยเพื่อส่งต่อ (Community Isolation : CI) หรือส่งไปยังโรงพยาบาลสนาม หรือส่งต่อรักษาในโรงพยาบาลตามระดับความรุนแรงของอาการต่อไป


ทั้งนี้ สิ่งที่ประชาชนต้องเตรียมมา ได้แก่ บัตรประจำตัวประชาชน ปากกาหมึกสีน้ำเงิน และขอความร่วมมือในการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันสุขอนามัยส่วนบุคคล (D-M-H-T-T-A) อย่างเคร่งครัด 

 

เช็กพื้นที่จุดตรวจโควิดเชิงรุกฟรี ทั่ว กทม. 80 ชุมชน 22-31 ม.ค. นี้

 

เช็กพื้นที่จุดตรวจโควิดเชิงรุกฟรี ทั่ว กทม. 80 ชุมชน 22-31 ม.ค. นี้

 

เช็กพื้นที่จุดตรวจโควิดเชิงรุกฟรี ทั่ว กทม. 80 ชุมชน 22-31 ม.ค. นี้

 

เช็กพื้นที่จุดตรวจโควิดเชิงรุกฟรี ทั่ว กทม. 80 ชุมชน 22-31 ม.ค. นี้

 

เช็กพื้นที่จุดตรวจโควิดเชิงรุกฟรี ทั่ว กทม. 80 ชุมชน 22-31 ม.ค. นี้

 

เช็กพื้นที่จุดตรวจโควิดเชิงรุกฟรี ทั่ว กทม. 80 ชุมชน 22-31 ม.ค. นี้

 

เช็กพื้นที่จุดตรวจโควิดเชิงรุกฟรี ทั่ว กทม. 80 ชุมชน 22-31 ม.ค. นี้

 

ขอบคุณ FB : กรุงเทพมหานคร โดยสำนักงานประชาสัมพันธ์

affaliate-3