อัปเดตคำแนะนำฉีดวัคซีนโควิด เข็ม 3 ทุกยี่ห้อ ทุกสูตร ต้องเว้นระยะกี่เดือน

กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข อัปเดตคำแนะนำฉีดวัคซีนโควิด-19 กระตุ้นเข็ม 3 ทุกยี่ห้อ ทุกสูตร ต้องเว้นระยะกี่เดือน

เมื่อวันที่ 22 ม.ค. 65 กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ได้อัปเดตคำแนะนำล่าสุดในการฉีดวัคซีนโควิด-19 กระตุ้นเข็มที่ 3 ทุกยี่ห้อ ทุกสูตร ควรฉีดยี่ห้อไหน ระยะห่างเข็ม 2 และ 3 ต้องเว้นกี่เดือน ซึ่งมีข้อมูลดังนี้

 

อัปเดตคำแนะนำฉีดวัคซีนโควิด กระตุ้นเข็ม 3 ทุกยี่ห้อ ทุกสูตร ต้องเว้นระยะกี่เดือน

กรณีฉีดวัคซีนโควิด-19 จากบริษัทผู้ผลิตเดียวกัน


- ซิโนแวค+ซิโนแวค ฉีดเข็ม 3 ด้วย ไฟเซอร์ แอสตร้าเซนเนก้า หรือ โมเดอร์นา ระยะห่างระหว่างเข็มที่ 2 และ 3 ตั้งแต่ 4 สัปดาห์ขึ้นไป หลังเข็มที่ 2


- ซิโนฟาร์ม+ซิโนฟาร์ม ฉีดเข็ม 3 ด้วย ไฟเซอร์ แอสตร้าเซนเนก้า หรือ โมเดอร์นา ระยะห่างระหว่างเข็มที่ 2 และ 3 ตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไป หลังเข็มที่ 2


- แอสตร้าเซนเนก้า+แอสตราเซนเนก้า ฉีดเข็ม 3 ด้วยไฟเซอร์ หรือโมเดอร์นา ระยะห่าง 3 เดือนขึ้นไป หลังจากเข็ม 2


- ไฟเซอร์+ไฟเซอร์ ฉีดเข็ม 3 ด้วย ไฟเซอร์ หรือ โมเดอร์นา ระยะห่างระหว่างเข็มที่ 2 และ 3 ตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป หลังเข็มที่ 2


- โมเดอร์นา+โมเดอร์นา ฉีดเข็ม 3 ด้วยไฟเซอร์ หรือ โมเดอร์นา ระยะห่างระหว่างเข็มที่ 2 และ 3 ตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป หลังเข็มที่ 2

กรณีฉีดวัคซีนสูตรไขว้


- ซิโนแวค+แอสตร้าเซนเนก้า ฉีดเข็ม 3 ด้วย ไฟเซอร์ แอสตร้าเซนเนก้า หรือ โมเดอร์นา ระยะห่างระหว่างเข็มที่ 2 และ 3 ตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไป หลังเข็มที่ 2


- ซิโนฟาร์ม+แอสตร้าเซนเนก้า ฉีดเข็ม 3 ด้วย ไฟเซอร์ แอสตร้าเซนเนก้า หรือ โมเดอร์นา ระยะห่างระหว่างเข็มที่ 2 และ 3 ตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไป หลังเข็มที่ 2


- ซิโนแวค+ไฟเซอร์ ฉีดเข็ม 3 ด้วย ไฟเซอร์ หรือ โมเดอร์นา ระยะห่างระหว่างเข็มที่ 2 และ 3 ตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไป หลังเข็มที่ 2


- ซิโนฟาร์ม+ไฟเซอร์ ฉีดเข็ม 3 ด้วย ไฟเซอร์ หรือ โมเดอร์นา ระยะห่างระหว่างเข็มที่ 2 และ 3 ตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไป หลังเข็มที่ 2


- แอสตร้าเซนเนก้า+ไฟเซอร์ ฉีดเข็ม 3 ด้วย ไฟเซอร์ หรือ โมเดอร์นา ระยะห่างระหว่างเข็มที่ 2 และ 3 ตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป หลังเข็มที่ 2

 

อัปเดตคำแนะนำฉีดวัคซีนโควิด กระตุ้นเข็ม 3 ทุกยี่ห้อ ทุกสูตร ต้องเว้นระยะกี่เดือน

 

ขอบคุณ : กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข