คปภ.เช็คประกันชีวิต "หมอกระต่าย" เจอ 4 กรมธรรม์ เร่งประสานชดใช้

คปภ. เช็คประกันชีวิต "หมอกระต่าย" แพทย์หญิง วราลัคน์ สุภวัตรจริยากุล เจอทั้งหมด 4 กรมธรรม์ เร่งประสานชดใช้ตามสัญญา

วันที่ 25 มกราคม 2565 มีรายงานว่า สำนักงาน คปภ. ตรวจสอบพบประกันหมอกระต่าย 4 กรมธรรม์ด้วยกัน หลังได้เร่งตรวจสอบว่าหมอกระต่ายทำประกันภัยประเภทอื่น ๆ เช่น "ประกันชีวิต" ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล ไว้ด้วยหรือไม่

โดยตรวจสอบพบว่า หมอกระต่าย แพทย์หญิง วราลัคน์ สุภวัตรจริยากุล ได้ทำกรมธรรม์ประกันชีวิตกลุ่มคุ้มครองสินเชื่อกับบริษัท พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) จำนวน 2 กรมธรรม์ ดังนี้

1. กรมธรรม์ประกันชีวิตกลุ่มคุ้มครองสินเชื่อ เลขที่ GML113/5200 สัญญาหลักคุ้มครองชีวิตและทุพพลภาพ 5,000,000 บาท (ห้าล้านบาทถ้วน) วันที่สัญญาเริ่มมีผลบังคับ 30 พฤศจิกายน 2564 วันที่สัญญาสิ้นผลบังคับ 29 พฤศจิกายน 2574 และ 2)

2.กรมธรรม์ประกันชีวิตกลุ่มคุ้มครองสินเชื่อ เลขที่ GML113/5201 สัญญาหลักคุ้มครองชีวิตและทุพพลภาพ 130,000 บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นบาทถ้วน) วันที่สัญญาเริ่มมีผลบังคับ 30 พฤศจิกายน 2564 วันที่สัญญาสิ้นผลบังคับ 29 พฤศจิกายน 2574

 

คปภ. เช็คประกันชีวิต "หมอกระต่าย" พบ 4 กรมธรรม์ เร่งประสานชดใช้

affaliate-2

กรมธรรม์ "ประกันชีวิต" กับบริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

1.กรมธรรม์เลขที่ 33396520 วันเริ่มสัญญาประกันภัย 15 มีนาคม 2553 วันครบกำหนดสัญญา 15 มีนาคม 2567 จำนวนเงินเอาประกันภัย 200,000 บาท (สองแสนบาทถ้วน)

 

คปภ. เช็คประกันชีวิต "หมอกระต่าย" พบ 4 กรมธรรม์ เร่งประสานชดใช้

 

กรมธรรม์ประกันชีวิตประเภทสามัญกับบริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

1.เมืองไทย สมาร์ท โพรเทคชั่น 99/20 ชนิดไม่มีเงินปันผล วันเริ่มสัญญาประกันภัย 11 มิถุนายน 2563 วันครบกำหนดสัญญาประกันภัย 11 มิถุนายน 2630 จำนวนเงินเอาประกันภัย 200,000 บาท (สองแสนบาทถ้วน)

ซึ่งจากนี้ทาง สำนักงาน คปภ. จะได้ประสานงานบริษัทประกันเพื่อให้ครอบครัวผู้เสียชีวิตได้รับการชดใช้เงินตามสัญญาประกันภัยโดยเร็วต่อไป

 

คปภ. เช็คประกันชีวิต "หมอกระต่าย" พบ 4 กรมธรรม์ เร่งประสานชดใช้

logo-pwa

เพิ่ม Tnews

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด