เปิดวิธีเอาผิด"ข้าราชการคบชู้"แบบจัดเต็ม แถมไม่ต้องใช้ทนายด้วย

"ทนายรัชพล ศิริสาคร" ทนายความชื่อดัง ได้ออกมาโพสต์ข้อความผ่าเพจเฟซบุ๊ก ทนายรัชพล ศิริสาคร Fanpage ระบุวิธีเอาผิดข้าราชการคบชู้

"ทนายรัชพล" ศิริสาคร ได้ระบุข้อความว่า

กรณีที่สามีหรือภรรยาที่เป็นราชการ มีชู้หรือมีเมียน้อย เราสามารถร้องเรียนเอาผิดทางวินัยได้ ซึ่งโทษสูงสุดคือไล่ออก อันนี้หลายคนคงรู้แล้ว แล้วจะร้องเรียนยังไงดี จะใช้อะไรบ้าง ต้องใช้ทนายความหรือไม่ มาดูกัน

เปิดวิธีเอาผิด"ข้าราชการคบชู้"แบบจัดเต็ม แถมไม่ต้องใช้ทนายด้วย

1 ไม่ต้องใช้ทนายความหรือนักกฎหมาย สามารถร้องเรียนได้ด้วยตัวเอง

2 การร้องเรียนต้องมีหลักฐาน ให้รวบรวมหลักฐานที่มีทั้งหมด พอที่จะทำให้คณะกรรมการเชื่อได้ว่า มีพฤติกรรมนอกใจจริงๆ เช่น รูปถ่าย คลิป พยานบุคคลที่เห็นว่าพักอาศัยอยู่ด้วยกัน เป็นต้น

3 ทำเป็นหนังสือ (เหมือนเขียนจดหมายธรรมดา) ส่งถึงผู้บังคับบัญชา ไม่ว่าจะเป็นผู้อำนวยการ หรืออธิบดี ผู้ว่าการ แล้วแต่กรณี ทำได้ทั้งนั้น แล้วแนบหลักฐานไปด้วย

4 ในหนังสือ ต้องระบุให้ชัดเจน ใครทำอะไรที่ไหนยังไง มีพฤติกรรมมีชู้มีเมียน้อยยังไง

5 รอติดตามผล คงต้องใช้เวลา เพราะเค้าต้องตั้งคณะกรรมการมาสอบสวน กว่าจะตั้งกรรมการ กว่าจะสอบสวน กว่าจะเสร็จ คงไม่ต่ำกว่า 1 เดือน

affaliate-2

การร้องเรียน อาจทำให้สามีหรือภรรยาของผู้ร้องถูกทำโทษถึงขั้นตกงานได้ ส่วน จะลงโทษไล่ออกหรือไม่หรือลงโทษหนักเพียงใด เป็นอยู่ที่การพิจารณาของหน่วยงาน ซึ่งมีโทษสูงสุดคือไล่ออกเลย

ทนายรัชพล ศิริสาคร

โทร 09-5756-3521

พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551

มาตรา 82 ข้าราชการพลเรือนต้องกระทำการอันเป็นข้อปฏิบัติดังต่อไปนี้

(10) ต้องรักษาชื่อเสียงของตนและรักษาเกียรติศักดิ์ของตำแหน่งหน้าที่ราชการของตนมิให้เสื่อมเสีย

มาตรา 84 ข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ใดไม่ปฏิบัติตามข้อปฏิบัติตามมาตรา 82 ผู้นั้นเป็นผู้กระทำผิดวินัย

มาตรา 85 การกระทำผิดวินัยในลักษณะดังต่อไปนี้ เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง

(4) กระทำการอันได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง

มาตรา 88 วรรคสอง โทษทางวินัยมี 5 สถานดังต่อไปนี้

(1) ภาคทัณฑ์

(2) ตัดเงินเดือน

(3) ลดเงินเดือน

(4) ปลดออก

(5) ไล่ออก

ขอบคุณเจ้าของภาพ ภาพประกอบเท่านั้น ไม่เกี่ยวกับเนื้อหา

#ทนายรัชพล #ศิริสาคร #กฎหมายสามัญประจำบ้าน

เปิดวิธีเอาผิด"ข้าราชการคบชู้"แบบจัดเต็ม แถมไม่ต้องใช้ทนายด้วย