ด่วน เพลิงไหม้ระดับ 5 "โรงงานยางพารา" เจ้าหน้าที่ยังควบคุมไม่ได้

ด่วนเพลิงไหม้ระดับ 5 โรงงานยางพารา ในต.สำนักทอง อ.เมือง จ.ระยอง ขณะนี้เจ้าหน้าที่ยังไม่สามารถควบคุมเพลิงได้...

วันที่ 8 ก.พ.65 เวลา 09.20 น. ที่ผ่านมามีการรับแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ภายในโรงงานยางพารา ทราบชื่อคือ บ.วงสินรับเบอร์ ต.สำนักทอง อ.เมือง จ.ระยอง ไฟไหม้ระดับ5 ขณะนี้เพลิงอยู่ระหว่างลุกไหม้ เกิดเสียงระเบิดจากภายในโรงงานอยู่ตลอดเวลา  ยังไม่สามารถควบคุมได้ 

 

ด่วน เพลิงไหม้ระดับ 5 \"โรงงานยางพารา\" เจ้าหน้าที่ยังควบคุมไม่ได้

ด่วน เพลิงไหม้ระดับ 5 \"โรงงานยางพารา\" เจ้าหน้าที่ยังควบคุมไม่ได้

 

ด่วน เพลิงไหม้ระดับ 5 \"โรงงานยางพารา\" เจ้าหน้าที่ยังควบคุมไม่ได้

ด่วน เพลิงไหม้ระดับ 5 \"โรงงานยางพารา\" เจ้าหน้าที่ยังควบคุมไม่ได้

 

ด่วน เพลิงไหม้ระดับ 5 \"โรงงานยางพารา\" เจ้าหน้าที่ยังควบคุมไม่ได้