ครม. มีมติเลื่อนถก  ร่างสัญญาBTSสายสีเขียว ให้มหาดไทย-คมนาคม ไปคุยกันก่อน

มติผลการประชุมครม.ล่าสุด รับทราบร่างสัญญารถไฟฟ้าสายสีเขียว แต่ให้เลื่อนการพิจารณา ให้กระทรวงมหาดไทย - กระทรวงคมนาคมกลับไปคุยรายละเอียดก่อน ...

วันที่ 8 มกราคม 2565 รายงานข่าวจากที่ประขุมคณะรัฐมนตรี(ครม.) เปิดเผยว่า ที่ประชุมครม.มีมติรับทราบ ข้อเสนอผลการเจรจาและเห็นชอบร่างสัญญาร่วมลงทุนโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ แต่ไม่ได้พิจารณารายละเอียด 

 

ครม. มีมติเลื่อนถก  ร่างสัญญาBTSสายสีเขียว ให้มหาดไทย-คมนาคม ไปคุยกันก่อน

โดยครม.ให้กระทรวงมหาดไทย นำกลับไปจัดทำรายละเอียดตามความเห็นของกระทรวงคมนาคมมาก่อน แล้วค่อยกลับนำมาเสนอครม.ใหม่อีกครั้ง

ด้าน นาย สินิตย์ เลิศไกร รมช.พาณิชย์ ให้สัมภาษณ์ภายหลังการประชุมครม.ว่า ครม.ให้เลื่อนการหารือในวาระนี้ ออกไปก่อน โดยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับไปพิจารณาจัดทำรายละเอียดแล้วนำกลับมาเสนอใหม่อีกครั้ง 

 

 

ขอบคุณ ฐานเศรษฐกิจ