ประกันสังคม พร้อมเเล้วจ่ายชดเชยให้ ม.33 ม.39 ม.40 กรณีไหนรับเงินเท่าไรบ้าง

เช็คด่วน"ประกันสังคม"พร้อมเเล้วจ่ายชดเชยให้ทุกมาตรา มาตรา 33 มาตรา 39 มาตรา 40 ได้เงินกรณีไหนบ้าง รับเงินขาดรายได้ ประกันสังคมพร้อมจ่ายชดเชยให้ทุกกรณี

  คืบหน้าล่าสุด ประกันสังคม พร้อมเเล้วจ่ายชดเชยให้ทุกมาตรา ม. 33 ม.39 ม.40  โดยสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน เผยว่า โควิดชนิดไหนก็ไม่หวั่น ประกันสังคมจ่ายชดเชยทุกกรณี   เเต่ละมาตรารับเงินกรณีไหนบ้าง ในที่นี้มีคำตอบ เช็คเลย


โควิดสายพันธุ์ใหม่ๆ เกิดขึ้นอยู่เรื่อย ๆ
แต่ชาวประกันสังคมไม่ต้องหวั่นใจไป
เพราะสำนักงานประกันสังคมพร้อมจ่ายชดเชยให้ทุกมาตรา ประกันสังคมจ่ายชดเชยทุกกรณี  ไม่ว่าจะเป็น 


 มาตรา 33   
-กรณีลาป่วย : รับค่าจ้าง 30 วันแรก จากนายจ้าง 
-หยุดรักษาตัว เกิน 30 วันสามารถเบิกสิทธิประโยชน์กรณีขาดรายได้ จากประกันสังคมนับตั้งแต่วันที่ 31 ของการลาป่วยโดยได้รับเงินทดแทนร้อยละ 50 ของค่าจ้างจริง แต่ไม่เกิน 15,000 บาท โดยได้รับ  ครั้งละไม่เกิน 90 วัน ปีละไม่เกิน 180 วัน เว้นแต่โรคเรื้อรังไม่เกิน 365 วัน

 ประกันสังคม พร้อมเเล้วจ่ายชดเชยให้ทุกมาตรา ม.33 ม.39 ม.40   เงินทดเเทนขาดรายได้ หยุดรักษาตัว ผู้ประกันตน
 มาตรา 39
-รับเงินทดแทนขาดรายได้ร้อยละ 50

โดยคิดจากฐานอัตราการนำส่งเงินสมทบ (4,800 บาท) ครั้งละไม่เกิน 90 วัน ปีละไม่เกิน 180 วันเว้นแต่โรคเรื้อรังไม่เกิน 365 วัน

  ***  ม.33 และ ม.39 จะพิจารณาจากเอกสารหลักฐาน และใบรับรองแพทย์ และผู้ประกันตนต้องมีการนำส่งเงินสมทบ 3 เดือน ภายในระยะเวลา 15 เดือนก่อนวันรับบริการทางการแพทย์ ตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขฯ **

 ประกันสังคม พร้อมเเล้วจ่ายชดเชยให้ทุกมาตรา ม.33 ม.39 ม.40   เงินทดเเทนขาดรายได้ ค่าจ้าง ผู้ประกันตน
 มาตรา 40

รับเงินทดแทนขาดรายได้ ตามทางเลือก 1-2-3
พิจารณาจากเอกสารหลักฐาน และใบรับรองแพทย์ และมีการนำส่งเงินสมทบ 3 เดือน ภายในระยะเวลา 4 เดือนก่อนเดือนที่ประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย ตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขฯ 
ข้อมูลเพิ่มเติม สิทธิประโยชน์กรณีเจ็บป่วย มาตรา 40  คลิกเลย 

ประกันสังคม พร้อมเเล้วจ่ายชดเชยให้ ม.33 ม.39 ม.40 กรณีไหนรับเงินเท่าไรบ้าง