หมอธีระวัฒน์ เตือนทำใจไว้ก่อนแต่เนิ่นๆ จับตาอีก 120 วัน

หมอธีระวัฒน์ เตือนทำใจไว้ก่อนแต่เนิ่นๆ จับตาอีก 120 วันจะมีกฎเหล็กเหลือเชื่อออกมาอีกหรือไม่ กัญชา จะเป็นสมุนไพรประจำบ้านได้ไหม

หมอธีระวัฒน์ เตือนทำใจไว้ก่อนแต่เนิ่นๆ จับตาอีก 120 วันจะมีกฎเหล็กเหลือเชื่อออกมาอีกหรือไม่ กัญชา จะเป็นสมุนไพรประจำบ้านได้ไหม

จากกรณีเมื่อวันที่ 8 ก.พ. 2565 นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ลงนามในประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ระบุชื่อยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 พ.ศ. 2565 โดยจะมีการควบคุมสารสกัดจากทุกส่วนของพืชกัญชา หรือกัญชง ยกเว้นสารสกัดที่มี THC ไม่เกินร้อยละ 0.2 จะมีผลใช้บังคับเมื่อพ้น 120 วัน หลังประกาศในราชกิจจานุเบกษา

ด้านหมอธีระวัฒน์ เตือนทำใจไว้ก่อนแต่เนิ่นๆ จับตาอีก 120 วันจะมีกฎเหล็กเหลือเชื่อออกมาอีกหรือไม่ กัญชา จะเป็นสมุนไพรประจำบ้านได้ไหม

ต้องคอยดูที่ว่า "ปลดล็อก" หลัง  120 วัน ระหว่างนี้ จะมี กฎ ระเบียบ กฎเหล็ก- เหลือเชื่อ มาอีกหรือไม่เหมือนที่ผ่านมาตลอด

 

หมอธีระวัฒน์ เตือนทำใจไว้ก่อนแต่เนิ่นๆ จับตา 120 วัน

affaliate-2

จดขอปลูก ขอใช้ ขอแบ่งปัน ขอไปใส่อาหารขาย จะต้องผ่านอะไร แค่ไหน เพียงใด ค่าจดทะเบียน ราคาเป็นหมื่นหรือเปล่า

จะมี พ.ร.บ.อาหาร และอื่นๆ อะไรหรือไม่ หนักหนาแค่ไหน?

กัญชาจะเป็นสมบัติของคนไทยใช้เป็นสมุนไพรประจำบ้านได้จริงหรือไม่ ใช้เป็นเครื่องประกอบอาหารตามวิถีไทยได้จริงหรือไม่

 

หมอธีระวัฒน์ เตือนทำใจไว้ก่อนแต่เนิ่นๆ จับตา 120 วัน

 

ขอบคุณ ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา Thiravat Hemachudha