"หมอมนูญ"เตือน ช่วงอายุที่เสี่ยงเสียชีวิตที่สุด ถ้าติดโควิดถึง 340 เท่า

"หมอมนูญ" นายแพทย์มนูญ ลีเชวงวงศ์ หัวหน้าโรคระบบทางเดินหายใจ รพ.วิชัยยุทธ ได้ออกมาโพสต์ข้อความ ถึง ช่วงอายุที่มีความเสี่ยงเสียชีวิตมากที่สุดถ้าติดโควิด-19

"หมอมนูญ" นายแพทย์มนูญ ลีเชวงวงศ์ ได้ระบุข้อความว่า 

คนสูงอายุหากติดเชื้อไวรัสโควิด-19 มีความเสี่ยงที่จะเสียชีวิตมากกว่าคนอายุน้อย ยิ่งอายุมากขึ้น ความเสี่ยงยิ่งสูงขึ้น ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรค (CDC) ของสหรัฐฯ (ดูรูป) ได้เปรียบเทียบคนอายุ 65-74 ปี มีความเสี่ยงเสียชีวิตมากกว่าคนอายุ 18-29 ปี 65 เท่า คนอายุ 75-84 ปี มีความเสี่ยงเสียชีวิตมากกว่า 140 เท่า และคนอายุ 85 ปี ขึ้นไป มีความเสี่ยงเสียชีวิตมากกว่า 340 เท่า (ดูรูป)

\"หมอมนูญ\"เตือน ช่วงอายุที่เสี่ยงเสียชีวิตที่สุด ถ้าติดโควิดถึง 340 เท่า

ข้อมูลจากกรมอนามัย ผู้สูงอายุได้รับวัคซีนครบ 2 เข็มแล้ว 9.8 ล้านคน เข็ม 3 อีก 3.3 ล้านคน ผู้สูงอายุทั้งประเทศมีมากกว่า 12 ล้านคน ยังมีผู้สูงอายุอีกกว่า 2.2 ล้านคนที่ยังไม่ได้รับวัคซีนแม้แต่เข็มเดียว

อายุถูกจัดเป็นความเสี่ยงที่สำคัญที่สุด สำคัญยิ่งกว่าโรคประจำตัวเรื้อรัง เช่นโรคอ้วน เบาหวาน โรคปอด โรคไต โรคสมอง โรคหัวใจ (ดูรูป) ถึงแม้เชื้อสายพันธุ์โอมิครอนจะลดความรุนแรงลง แต่หากคนสูงอายุที่ยังไม่ได้ฉีดวัคซีนติดเชื้อ มีโอกาสสูงที่เชื้อลงปอด เกิดปอดอักเสบ ระบบหายใจล้มเหลว เสียชีวิตได้

\"หมอมนูญ\"เตือน ช่วงอายุที่เสี่ยงเสียชีวิตที่สุด ถ้าติดโควิดถึง 340 เท่า

 

ช่วงนี้กำลังเป็นช่วงขาขึ้นของการแพร่ระบาดของเชื้อสายพันธุ์โอมิครอน ขอให้ลูกหลานของผู้สูงอายุติดต่อเจ้าหน้าที่สาธารณสุขให้มาฉีดวัคซีนเข็มแรกหากยังไม่เคยฉีดทันที หากได้ 2 เข็มแล้ว รีบฉีดเข็มกระตุ้น คนสูงอายุควรฉีดทั้งหมด 3 เข็ม เพื่อลดความรุนแรง ลดการป่วยหนักและเสียชีวิตโดยด่วน ไม่ควรฉีดวัคซีนเชื้อตาย และอย่ากลัวผลข้างเคียงของวัคซีน ขอให้กลัวไวรัสโควิด-19 มากกว่า ขณะนี้ประเทศไทยมีวัคซีนที่มีประสิทธิภาพ เพียงพอสำหรับทุกคนในประเทศไทย

\"หมอมนูญ\"เตือน ช่วงอายุที่เสี่ยงเสียชีวิตที่สุด ถ้าติดโควิดถึง 340 เท่า