กองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว เตือน "สึนามิ" แจ้งก่อนซัดไทยได้อย่างน้อย 45 นาที

กองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว เตือน "สึนามิ" แจ้งก่อนซัดไทยได้อย่างน้อย 45 นาที รวดเร็ว ทันเหตุการณ์ ขอให้ประชาชนเชื่อมั่น

ทำเอาประชาชนแตกตื่นไม่น้อยกับเหตุการณ์ สึนามิ ที่หลายคนระแวงว่าจะเกิดที่ไทยไหม ที่ไหน เมื่อไหร่ ล่าสุด กรมอุตุนิยมวิทยา ชี้แจง ตามที่มีการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่อง สัญญาณคลื่นเตือนก่อนการเกิดสึนามิจากแผ่นดินไหว เป็นข้อมูลจริง
กองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว เตือน "สึนามิ"

ซึ่งกองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว มีหน้าที่รับผิดชอบในการตรวจเฝ้าระวัง ตลอด 24 ชั่วโมง และสามารถรายงานเหตุการณ์แผ่นดินไหวและสึนามิ ได้ภายในเวลา 22 นาที หากเกิดแผ่นดินไหวขนาดใหญ่และทำให้เกิดคลื่น "สึนามิ" ที่มีผลกระทบต่อประเทศไทยขึ้นจริง กองเฝ้าระวังแผ่นดินไหวและศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ สามารถแจ้งเตือนภัยสึนามิล่วงหน้าได้อย่างน้อย 45 นาที
 

เมื่อเกิดแผ่นดินไหว และสึนามิ สามารถแจ้งข่าวสารไปสู่ประชาชนได้อย่างรวดเร็ว ทันเหตุการณ์ ทั้งนี้ ขอให้ประชาชนเชื่อมั่นในระบบการเฝ้าระวังและติดตามแผ่นดินไหวและสึนามิจากหน่วยงานราชการ

กองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว เตือน "สึนามิ"

ขอบคุณภาพ : Kyodo News / AP