"วัดจุฬามณี" จ.สมุทรสงคราม ประกาศปิดไม่มีกำหนด

"วัดจุฬามณี" จ.สมุทรสงคราม ประกาศปิดไม่มีกำหนด เนื่องด้วยสถานการณ์โควิด ชะลอไหว้ "ท้าวเวสสุวรรณ" ลดเสี่ยงโควิดติดเชื้อเพิ่ม...

จากกรณีที่ก่อนหน้านี้เพจ ประชาสัมพันธ์วัดจุฬามณี อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม ออกมาประกาศปิด"วัดจุฬามณี" เพิ่มอีก 9 วัน ระหว่างวันที่ 23 ก.พ.- 3 มี.ค. 2565 พร้อมกับขอให้ผู้ที่จะไปสักการะ "ท้าวเวสสุวรรณ" ตรวจสอบข้อมูลก่อนเนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค โควิด-19 ในจังหวัดสมุทรสงคราม  ได้เพิ่มจำนวนผู้ติดเชื้อมากขึ้น ทางจังหวัดสมุทรสงคราม จึงขอความร่วมมือจากสถานที่ต่างๆ ที่มีผู้เนทางมาเป็นจำนวนมาก ให้ยุติการเข้า-ออก เพื่อลดการชุมนุมของประชาชนและการเสี่ยงติดเชื้อโควิด-19

 

"วัดจุฬามณี" จ.สมุทรสงคราม ประกาศปิดไม่มีกำหนด

ล่าสุดทางเพจ วัดจุฬามณี ตำบลบางช้าง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม  ได้ออกมาประกาศล่าสุดฉบับที่ 6  เรื่อง "ปิดวัดจุฬามณีต่อเนื่องไม่มีกำหนด" โดยมีรายละเอียดว่า... เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในจังหวัดสมุทรสงคราม ได้เพิ่มจำนวนผู้ติดเชื้อมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง และ หน่วยงานราชการผู้มีส่วนเกี่ยวข้องของจังหวัด ได้ติดต่อประสานงานกับทางวัดจุฬามณี "ให้ประกาศเลื่อนการเปิดวัดออกไปแบบไม่มีกำหนด" (ปิดวัดแบบต่อเนื่องไม่มีกำหนดเปิดวัด) เพื่อลดการเสี่ยงติดเชื้อและการชุมนุมของประชาชนที่เดินทางมาวัดจุฬามณี และเพื่อเป็นการให้ความร่วมมือกับจังหวัดสมุทรสงคราม จึงขอประกาศ "ปิดวัดจุฬามณีต่อเนื่องแบบไม่มีกำหนด"  

จึงขอประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน 
ประกาศ ณ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ พุทธศักราช 2565

 

"วัดจุฬามณี" จ.สมุทรสงคราม ประกาศปิดไม่มีกำหนด

 


 

สำหรับ "วัดจุฬามณี" ตั้งอยู่ที่ ต.บางช้าง อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม เดิมชื่อว่า วัดแม่เจ้าทิพย์ สร้างในสมัยสมเด็จพระเจ้าปราสาททอง พ.ศ. 2172–2190 ท่านท้าวแก้วผลึก (น้อย) ธิดาคนหนึ่งของท่านพลาย นายตลาดบางช้าง มีหน้าที่เก็บภาษีอากรขนอนตลาด ต้นวงศ์ราชนิกูลบางช้าง เป็นผู้สร้างขึ้น 

วัดนี้มีสิ่งที่ผู้คนนิยมมาสักการะ 3 อย่าง

1.สังขารที่ไม่เน่าเปื่อยของอดีตเจ้าอาวาส (หลวงพ่อเนื่อง โกวิท)
2.อุโบสถจตุรมุขหินอ่อน
3.องค์ท้าวเวสสุวรรณ เปิด 6:00-24:00 น.

 

"วัดจุฬามณี" จ.สมุทรสงคราม ประกาศปิดไม่มีกำหนด