จังหวัดล่าสุดออกคำสั่ง ใครไม่ฉีดวัคซีนเข็ม3ห้ามเดินทางเข้า-ออกพื้นที่

ออกมาตรการเข้มสกัดโควิด คำสั่งจังหวัดล่าสุด ใครไม่ฉีดวัคซีนเข็ม3ห้ามเดินทางเข้า-ออกในเข้าพื้นที่ เริ่ม1เม.ย.นี้

   อัพเดทล่าสุดใครไม่ฉีดวัคซีนเข็ม3ห้ามเข้า เริ่ม1เม.ย.นี้   โดยจังหวัดสงขลากำหนดมาตรการเข้ม คัดกรองประชาชนที่เดินทางเข้า-ออก จะต้องได้รับการฉีดวัคซีนครบ 3 เข็มเเล้วเท่านั้น ดีเดย์เริ่ม 1 เมษายน 2565 นี้ เช่นเดียวกับการจัดกิจกรรมต่างๆ  ผู้ร่วมกิจกรรมจะต้องฉีดวัคซีน 3 เข็ม

จังหวัดล่าสุดออกคำสั่ง ใครไม่ฉีดวัคซีนเข็ม3ห้ามเดินทางเข้า-ออกพื้นที่
 ความคืบหน้า นายเจษฎา จิตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานประชุมคระกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสงขลาเพื่อติดตามสถานการณ์และมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 ณ ห้องประชุม 1 ศาลากลางจังหวัดสงขลาและผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล ซึ่งสถานการณ์โควิดจังหวัดสงขลา วันนี้ พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ จำนวน 212 ราย ทำให้มีผู้ป่วยยืนยันสะสม ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 22 กุมภาพันธ์ 2565 รวม 4,970 ราย กำลังรักษาตัว 1,222 ราย รักษาหายกลับบ้าน 189 ราย และเสียชีวิตสะสม 22 ราย   

จังหวัดล่าสุดออกคำสั่ง ใครไม่ฉีดวัคซีนเข็ม3ห้ามเดินทางเข้า-ออกพื้นที่
    สำหรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 ขณะนี้มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น แต่ยังอยู่ในระดับที่ดูแลได้ ซึ่งการฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้น เข็มที่ 3 ในประชาชนทุกกลุ่มนั้น มีความสำคัญที่จะต้องดำเนินอย่างเร่งด่วน เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันหมู่และสร้างความปลอดภัยให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ รวมถึงยังต้องรักษามาตรการ VUCA คือ ฉีดวัคซีน ป้องกันตนเองตลอดเวลา ควบคู่ไปกับการใช้มาตรการ COVID Free Setting และตรวจ ATK อย่างต่อเนื่อง ซึ่งหากภาครัฐและประชาชนร่วมมือกันปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดอย่างเข้มข้นต่อเนื่อง เชื่อว่าโรคโควิด 19 จะลดความรุนแรงลงและเข้าสู่การเป็นโรคประจำถิ่น ทำให้ประเทศของเราขับเคลื่อนต่อไปได้และประชาชนสามารถกลับมาดำเนินชีวิตได้ตามปกติมากขึ้น     

จังหวัดล่าสุดออกคำสั่ง ใครไม่ฉีดวัคซีนเข็ม3ห้ามเดินทางเข้า-ออกพื้นที่

จังหวัดล่าสุดออกคำสั่ง ใครไม่ฉีดวัคซีนเข็ม3ห้ามเดินทางเข้า-ออกพื้นที่

จังหวัดล่าสุดออกคำสั่ง ใครไม่ฉีดวัคซีนเข็ม3ห้ามเดินทางเข้า-ออกพื้นที่
 ที่ประชุมจึงมีมติให้ จังหวัดสงขลาประกาศมาตรการเข้มในการคัดกรองสำหรับประชาชนที่จะเดินทางเข้า-ออกพื้นที่ โดยจะต้องได้รับการฉีดวัคซีนครบ 3 เข็มแล้วเท่านั้น  เช่นเดียวกับการจัดกิจกรรมต่างๆ  ผู้ร่วมกิจกรรมจะต้องฉีดวัคซีน 3 เข็ม  จัดสถานที่แบบเว้นระยะห่าง ทั้งนี้เพื่อสร้างความเชื่อมั่น และสร้างความปลอดภัย  สำหรับการเตรียมความพร้อมสำหรับการรับนักท่องเที่ยว โดยภาพรวมจังหวัดสงขลาได้ร่วมกับภาคเอกชนในการปฏิบัติตามมาตรการต่างๆ อย่างเคร่งครัด

จังหวัดล่าสุดออกคำสั่ง ใครไม่ฉีดวัคซีนเข็ม3ห้ามเดินทางเข้า-ออกพื้นที่
รวมถึงให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละท้องถิ่น จัดตั้งศูนย์แยกกักผู้ป่วยในชุมชน หรือ community isolation ตามโครงการ “ 1 CI 1 ท้องถิ่น” เพื่อรองรับผู้ป่วยให้ทันกับการแพร่ระบาดของโรค ซึ่งขณะนี้จังหวัดสงขลา มีศูนย์แยกกักผู้ป่วยในชุมชนทั้ง 16 อำเภอ รวม 92 แห่ง รองรับได้ 6,844 เตียง โดยเปิดใช้บริการเพียง 22 แห่ง และรองรับได้ประมาณ 3,000 กว่าเตียง

จังหวัดล่าสุดออกคำสั่ง ใครไม่ฉีดวัคซีนเข็ม3ห้ามเดินทางเข้า-ออกพื้นที่

cr.
ประชาสัมพันธ์สงขลา