จังหวัดล่าสุด หยุดไม่อยู่ ยอดติดเชื้อพุ่งเกินพัน ทะยานอันดับ 2 รองจาก กทม.

เปิดเผย 10 อันดับจังหวัดที่มีจำนวนผู้ติดเชื้อโควิด ในประเทศรายใหม่สูงสุด และมี 1 จังหวัดยอดติดเชื้อเกินพัน รองจาก กทม.

ยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19

วันพุธที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565

รวม 21,232 ราย จำแนกเป็น

ผู้ป่วยจากในประเทศ 21,064 ราย

ผู้ป่วยมาจากต่างประเทศ 168 ราย

ผู้ป่วยสะสม 547,358 ราย (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565)

หายป่วยกลับบ้าน 16,662 ราย

หายป่วยสะสม 405,964 ราย (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565)

ผู้ป่วยกำลังรักษา 173,605 ราย

เสียชีวิต 39 ราย

จังหวัดล่าสุด หยุดไม่อยู่ ยอดติดเชื้อพุ่งเกินพัน ทะยานอันดับ 2 รองจาก กทม.

ล่าสุดเปิดเผย 10 อันดับจังหวัดที่มีจำนวนผู้ติดเชื้อโควิด ในประเทศรายใหม่สูงสุด
แหล่งข้อมูล : กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
วันพุธที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 ณ เวลา 01:00 น.
- กรุงเทพมหานคร 3,079
- ชลบุรี 1,369
- สมุทรปราการ 990
- นครศรีธรรมราช 782

- นนทบุรี 724
- ภูเก็ต 648
- นครราชสีมา 587
- สมุทรสาคร 573
- ระยอง 481
- สุพรรณบุรี 474

จังหวัดล่าสุด หยุดไม่อยู่ ยอดติดเชื้อพุ่งเกินพัน ทะยานอันดับ 2 รองจาก กทม.