ปชช.เดือดร้อนรวมตัวกันประมาณ 10,000 คน ทำประกันโควิดแล้วไม่ได้ค่าสินไหม "เจอ จ่าย จบ" เรียกร้องให้คปภ.เร่งรัดการเบิกจ่ายให้เร็วที่สุด


 15 มี.ค.65 ที่ สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย หรือ คปภ. ทนายรณณรงค์ แก้วเพ็ชร์ ประธานเครือข่ายรณรงค์ทวงคืนความยุติธรรมในสังคม  นำผู้เสียหายที่ได้รับความเดือดร้อนจากการทำประกันภัยโควิด ทั้งประเภท "เจอจ่ายจบ" รวมถึงกรมธรรม์ ประเภทอื่นที่ไม่ได้รับเงินค่าสินไหม มาร้องเรียนที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย  (คปภ.) 

ลูกค้าประกันโควิด เจอจ่ายจบ บุกทวงสินไหม มีผู้เดือดร้อนรวมตัวนับ10,000 คน
    นายรณรงค์ระบุว่า พาประชาชนผู้เสียหาย จากการทำประกันแล้วไม่ได้รับเงินค่าสินไหม โดยเฉพาะประเภท "เจอ จ่าย จบ" โดยเรียกร้องให้คปภ.เร่งรัดการเบิกจ่ายให้เร็วที่สุด  หลังเบิกจ่ายไม่ได้นานกว่า 1 เดือนแล้ว

  โดยขณะนี้มีผู้เดือดร้อนที่รวมตัวกันประมาณ 10,000 คน เป็นกรมธรรม์จากบริษัทไทยประกันภัย 4,000 คนและบริษัทอาคเนย์ประกันภัย 3,000 คน พร้อมยืนยันว่า บริษัทประกันจะอ้างว่า ประสบภาวะขาดทุนไม่ได้ เนื่องจาก มีคปภ.คอยกำกับดูแลอยู่ตามกฎหมาย หากทำไม่ได้ ก็ให้ยุบ คปภ.ไปเลย

ลูกค้าประกันโควิด เจอจ่ายจบ บุกทวงสินไหม มีผู้เดือดร้อนรวมตัวนับ10,000 คน

นส.อรอนงค์ หลวงวิเศษ  1 ในผู้เดือดร้อน เดินทางมาจากจ.เชียงใหม่ บอกว่า ติดโควิดทั้งครอบครัว เป็นเพียงมนุษย์เงินเดือน ไม่มีใครอยากติดเชื้อ แล้วต้องเสียเงิน ค่าตรวจ RTPCR กว่า 3,000 บาท หวังจะได้เงินค่าสินไหม สุดท้าย ยื่นเรื่องกว่า 30 วันแล้วยังไม่ได้รับเงิน  

ลูกค้าประกันโควิด เจอจ่ายจบ บุกทวงสินไหม มีผู้เดือดร้อนรวมตัวนับ10,000 คน


 

ลูกค้าประกันโควิด เจอจ่ายจบ บุกทวงสินไหม มีผู้เดือดร้อนรวมตัวนับ10,000 คน

  ขณะที่ความคืบหน้าในเรื่องดังกล่าว นายโสรัจจ์ แรกสกุลชัย  ผู้ช่วยเลขาธิการ คปภ. ฝ่ายพิทักษ์สิทธิประโยชน์ ระบุว่าว่าจะปกป้องและพิทักษ์สิทธิประชาชนผู้เอาประกันภัยเต็มที่  ส่วนที่มีการจ่ายสินไหมล่าช้า กรณีเจอจ่ายจบส่วนหนึ่ง เพราะ เข้าใจเงื่อนไข ไม่ตรงกันอยู่  สุดท้าย ยืนยันว่า คนที่เป็นผู้ป่วยใน หรือ ฮอสพิเทล ต้องได้รับเงินชดเชย  

ลูกค้าประกันโควิด เจอจ่ายจบ บุกทวงสินไหม มีผู้เดือดร้อนรวมตัวนับ10,000 คน
  สำหรับกรณี บริษัทอาคเนย์ฯ และบริษัทไทยประกันภัย ที่มีกรมธรรม์ประเภท "เจอจ่ายจบ" ทั้ง2 บริษัทมีการขอเลิกการประกอบธุรกิจและขอคืนใบอนุญาต ตามกฎหมาย ซึ่ง คปภ.ได้กำหนดเงื่อนไข ให้ปฏิบัติ ในหลักการคือ ผู้เอาประกันภัยต้องไม่ได้รับผลกระทบ  แต่เนื่องจาก ทั้ง 2บริษัทฯ มีปัญหา เรื่องสภาพคล่อง ซึ่ง คปภ.แจ้งบริษัทฯว่าต้องทำตามเงื่อนไข  แต่หากบริษัทฯ ไม่จ่าย คปภ.พร้อมยกระดับทางกฎหมายคุ้มครองประชาชนต่อไป