"ตำรวจ"พูดแล้ว วันนี้อาจมีคนติดคุก 5 ปี

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เตือนการโพสต์-แชร์ ข่าวปลอม ในวัน April Fool's Day มีความผิดตามกฎหมาย อาจติดคุก หรือโดนปรับ หรือทั้งจำทั้งปรับ

พันตำรวจเอก ศิริวัฒน์ ดีพอ รองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดเผยว่า เนื่องด้วยวันที่ 1 เมษายน 2565 ตรงกับวัน April Fool's Day หรือ วันแห่งการโกหก

เป็นธรรมเนียมของชาวต่างชาติหลายประเทศ ที่มักจะมีการสร้างเรื่องโกหกให้เพื่อนเชื่อ แล้วออกมาเฉลยภายหลังว่าเป็นเรื่องโกหก เพื่อความสนุกสนาน หรือเพื่อหยอกล้อในหมู่เพื่อนฝูง ซึ่งเป็นกิจกรรมที่สร้างความสัมพันธ์และคลายความเครียดให้กับหลาย ๆ คน แต่บางครั้งการล้อเล่นหรือการโกหก ก็อาจส่งผลกระทบต่อสังคม หรืออาจสร้างความตื่นตระหนกในสังคมได้เช่นเดียวกันโดยเฉพาะการโพสต์เรื่องโกหกผ่านสื่อสังคมออนไลน์ ซึ่งอาจมีการแผยแพร่ ส่งต่อ หรือแชร์ ทำให้เรื่องโกหกกระจายไปในวงกว้าง

 

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ จึงขอประชาสัมพันธ์มายังประชาชน ให้ระมัดระวังในการสร้างเรื่องโกหกในช่วงเทศกาลดังกล่าว โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสร้างข่าวเท็จในเรื่องที่เกี่ยวกับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ความมั่นคงของประเทศ การก่อการร้าย หรือการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด19 หรือเรื่องอื่นที่อาจทำให้เกิดความตื่นตระหนกให้กับประชาชนหรือสร้างความสับสนในสังคม โดยการกระทำดังกล่าวอาจเป็นความผิดตาม พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 14(2) ฐาน นำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จ โดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายต่อการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของประเทศ ความปลอดภัยสาธารณะ ความมั่นคงในทางเศรษฐกิจของประเทศ หรือโครงสร้างพื้นฐานอันเป็นประโยชน์สาธารณะของประเทศ หรือก่อให้เกิดความตื่นตระหนกแก่ประชาชน ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี หรือปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

"ตำรวจ"เตือน วันนี้อาจมีคนติดคุก 5 ปี หรือทั้งจำทั้งปรับ