อาลัยยิ่ง สิ้น เสฐียรพงษ์ วรรณปก นักปรัชญาศาสนา

ขอแสดงความเสียใจสิ้น ศาสตราจารย์ (พิเศษ) เสฐียรพงษ์ วรรณปก ราชบัณฑิตสาขาศาสนศาสตร์ นักปรัชญาศาสนา เสียชีวิตด้วยวัย 83 ปี ด้วยปัญหาเกี่ยวกับเส้นเลือดในช่องท้อง และหัวใจ

เมื่อวันที่ 5 เม.ย. 65 ที่ผ่านมามีการแจ้งข่าวการสูญเสีย ศาสตราจารย์ (พิเศษ) เสฐียรพงษ์ วรรณปก ราชบัณฑิตสาขาศาสนศาสตร์ นักปรัชญาศาสนา เสียชีวิตด้วยวัย 83 ปี ด้วยปัญหาเกี่ยวกับเส้นเลือดในช่องท้องและหัวใจ ศาสตราจารย์ (พิเศษ) เสฐียรพงษ์ วรรณปก เป็นอาจารย์หรือนักวิชาการทางด้านศาสนาพุทธและภาษาบาลี ราชบัณฑิตสาขาศาสนศาสตร์ และยังเป็นนักเขียนบทกวี และบทความในนิตยสารหลายฉบับ รวมถึงยังมีผลงานหนังสือทางวิชาการและกึ่งวิชาการที่พิมพ์เผยแพร่มากกว่า 100 เล่ม อาทิ เพลงรักจากพระไตรปิฎก, พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ เพื่อความผาสุกแห่งสงฆ์, จากเสฐียรพงษ์ถึงพระเทพเวที และพุทธทาสภิกขุ ฯลฯ  

 

อาลัยยิ่ง สิ้น เสฐียรพงษ์ วรรณปก นักปรัชญาศาสนา
 

สำหรับการจากไปของ ศาสตราจารย์ (พิเศษ) เสฐียรพงษ์นั้น ส. ศิวรักษ์ เป็นนักคิด นักเขียน และนักปรัชญา ซึ่งเป็นเพื่อนสนิทไว้โพสต์ไว้อาลัยในเฟซบุ๊ก ส่วนหนึ่งว่า..."เสฐียรพงษ์ วรรณปก เป็นสามเณรประโยค 9 รูปแรกในรัชกาลที่ 9 และเป็นรูปแรกแต่เกิดการสอบแบบข้อเขียนแทนการสอบปากเปล่าดังแต่ก่อน เขาเป็นศิษย์ของพระธรรมเจดีย์ (กี มารชิโน) แห่งสำนักเรียนวัดทองนพคุณ

 

อาลัยยิ่ง สิ้น เสฐียรพงษ์ วรรณปก นักปรัชญาศาสนา

affaliate-2

ต่อมาเสฐียรพงษ์ได้ทุนไปเรียนที่วิทยาลัยตรีนิตี้ มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ ทั้งๆ ที่ยังบวชอยู่ อาจจะเรียกได้ว่าเป็นพระไทยรูปแรกที่จบจากที่นั่น เสียดายที่กลับมาไม่ทันไร เขาก็สึก เขาถนัดเป็นนักหนังสือพิมพ์มากกว่าเป็นครูบาอาจารย์ ทั้งที่เขาเคยอยู่มหาวิทยาลัย และมีผลงานรวมเล่มมากมาย ภาษาไทยเขาดี หนังสือที่มีชื่อเสียงก็เป็นหนังสือตั้งชื่อ ที่เขาสามารถตั้งชื่อคนเพราะๆ ผมกับเขาเป็นกัลยาณมิตรกันมายาวนานเมื่อเขาตายจากไป ก็หวังว่าเขาจะไปสู่สุคติในสัมปรายภพ" 

 

อาลัยยิ่ง สิ้น เสฐียรพงษ์ วรรณปก นักปรัชญาศาสนา

logo-pwa

เพิ่ม Tnews

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด