"หมอธีระวัฒน์"เผยแล้ว สงกรานต์ สิ่งที่ต้องพกติดตัว คืออะไร

"หมอธีระวัฒน์" ศ.นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กระบุถึงโควิด-19 กับเทศกาลสงกรานต์ในประเทศไทย

"หมอธีระวัฒน์" ศ.นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา 

สัดส่วนการเสียขีวิตจากโควิดต่อประชากร พนึ่งล้านคน จะสะท้อนตัวเลขได้ชัดเจนกว่า

คล้ายจะไม่จบง่ายๆ นัก

และฮ่องกงถึงแม้จะเป็นขาลงแต่สัดส่วนยังสูงอยู่มาก เคยสูงไปถึง 30 ถึง 40 ต่อ ล้านคน ในขณะที่มีประชากรประมาณ 6 ล้าน

"หมอธีระวัฒน์"เผยแล้ว สงกรานต์ สิ่งที่ต้องพกติดตัว คืออะไร

เกาหลีใต้ยังคงสูง

อินเดียและแอฟริกาใต้น้อยมาก (และไม่ได้เกิดจากตกสำรวจ)

อังกฤษ ยังไม่ลงนัก อยู่ในระดับ คล้ายกับไทย

สงกรานต์ ติดฟ้าทะลายโจรไว้ด้วยนะครับ เป็นอาวุธด่านหน้า

เริ่มทันทีเมื่อติด

สำหรับผู้ใหญ่ดูขนาดแอนโดรกราโฟไลท์ 60 มก เช้า กลางวัน เย็น ห้าวัน

สำหรับเด็ก 10 มก เช้า กลางวัน เย็น ห้าวัน

"หมอธีระวัฒน์"เผยแล้ว สงกรานต์ สิ่งที่ต้องพกติดตัว คืออะไร