เปิดกฎหมายชัดๆ "ขีดเขียน-ประทับตราลงบนธนบัตร" มีความผิดทางกฎหมายหรือไม่

จากที่มีการแชร์ข้อความในประเด็นเรื่องขีดเขียนหรือประทับตราลงบนธนบัตร มีความผิดทางกฎหมาย ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงการคลัง 

จากข้อความในโลกออนไลน์ที่มีการระบุว่าการเขียนอะไรลงบนธนบัตรถือว่ามีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการปลอมแปลงเอกสารทางราชการนั้น ทางธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงการคลัง ได้ชี้แจงถึงประเด็นนี้ว่าการขีดเขียนลงบนธนบัตรนั้น 

ไม่มีการกำหนดโทษทางกฎหมายไว้แต่เป็นสิ่งที่ไม่ควรกระทำเนื่องจากธนบัตรที่มีรอยเปรอะเปื้อนจะยากต่อการสังเกตความแตกต่างระหว่างธนบัตรจริงกับธนบัตรปลอม 

เปิดกฎหมายชัดๆ "ขีดเขียน-ประทับตราลงบนธนบัตร" มีความผิดทางกฎหมายหรือไม่

 

affaliate-2

ซึ่งธปท. ขอความร่วมมือประชาชนให้ใช้ธนบัตรอย่างถูกวิธีไม่ควรขีดเขียนหรือประทับตราข้อความใด ๆ ที่ทำให้ธนบัตรเปรอะเปื้อนชำรุดเสียหายนอกจากช่วยให้ประชาชนสามารถตรวจสอบจุดสังเกตในธนบัตรได้อย่างชัดเจนแล้วยังช่วยลดการสูญเสียงบประมาณและทรัพยากรของประเทศในการพิมพ์ธนบัตรใหม่ทดแทนได้

เปิดกฎหมายชัดๆ "ขีดเขียน-ประทับตราลงบนธนบัตร" มีความผิดทางกฎหมายหรือไม่