ยื้อไม่ไหว "ไข่ไก่" คละหน้าฟาร์มประกาศ ปรับราคาพรุ่งนี้

ผู้บริโภคพร้อมยัง วันพรุ่งนี้ "สหกรณ์-ชมรม" ผู้เลี้ยงไก่ไข่ ปรับขึ้นราคาไข่ไก่คละหน้าฟาร์ม 3.50 บาท/ฟอง ส่งผลทำให้ขายปลีกปรับขึ้นแผงละ 3 บาท หรือ ปรับขึ้น ฟองละ 10 สตางค์...

วันที่ 21 เมษายน มีรายงานว่าสหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่แปดริ้ว จำกัด สหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่สุพรรณบุรี จำกัด สหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่ชลบุรี จำกัด และชมรมผู้เลี้ยงไก่ไข่จังหวัดเชียงใหม่ลำพูนประกาศปรับราคาแนะนำไข่ไก่คละ ณ หน้าฟาร์มเกษตรกร ขึ้นอีกฟองละ 10 สตางค์ คือ ปรับจาก 3.40 บาท/ฟอง (24 มี.ค.) เป็น 3.50 บาท/ฟอง มีผลตั้งแต่วันที่ 22 เม.ย. 2565 เป็นต้นไป
เนื่องจากต้นทุนวัตถุดิบอาหารสัตว์มีราคาเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

 

ยื้อไม่ไหว "ไข่ไก่" คละหน้าฟาร์มประกาศ ปรับราคาพรุ่งนี้
 

ก่อนหน้านี้สมาคมผู้ผลิตผู้ค้าและส่งออกไข่ไก่ ได้มีประกาศปรับขึ้นราคาไข่ไก่คละหน้าฟาร์ม จากปัจจุบัน ฟองละ 3.30 บาท เป็น 3.40 บาท มีผลบังคับใช้วันที่ 24 มีนาคม 2565 จากต้นทุนอาหารสัตว์ปรับสูงขึ้น แต่ทางกรมการค้าภายในขอความร่วมมือให้ตรึงไว้ที่ 3.20 บาท

 

ยื้อไม่ไหว "ไข่ไก่" คละหน้าฟาร์มประกาศ ปรับราคาพรุ่งนี้

 

ยื้อไม่ไหว "ไข่ไก่" คละหน้าฟาร์มประกาศ ปรับราคาพรุ่งนี้

 

ยื้อไม่ไหว "ไข่ไก่" คละหน้าฟาร์มประกาศ ปรับราคาพรุ่งนี้

 

 

affaliate-2

ด้านนายชัยพร สีถัน อุปนายกสมาคมผู้เลี้ยงไก่ไข่ กล่าวว่า เกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ไข่เศร้าราคาไข่ไก่ขึ้นราคาช้ากว่าอาหารสัตว์ ที่ปรับตัวสูงขึ้น โดยไม่มีเพดานสูงสุดของต้นทุนการผลิต ราคาที่เหมาะสม 3.80-4.00 บาท/ฟอง ซึ่งที่ผ่านมา ได้พยายามเรียกร้อง ไปทางกระทรวงพาณิชย์ เพื่อขอให้ไฟเขียวปรับราคาไข่ไก่ได้ ถึง 4.00 บาท/ฟอง

 

ยื้อไม่ไหว "ไข่ไก่" คละหน้าฟาร์มประกาศ ปรับราคาพรุ่งนี้