เปิดภาพล่าสุด ห้างบางลำพูสรรพสินค้า ได้ฤกษ์รื้อถอน หลังยื้อมานานกว่า 30 ปี

เปิดภาพล่าสุด ห้างบางลำพูสรรพสินค้า ที่ล่าสุดนั้นได้ฤกษ์รื้อถอนแล้ว หลังยืดยื้อมานานกว่า 30 ปี เหตุโครงสร้างอาคารไม่แข็งแรง

เรื่องเล่าเช้านี้ รายงานว่า นายวสันต์ บุญหมื่นไวย์ ผู้อำนวยการเขตพระนคร (กทม.) เปิดเผยถึงการรื้อถอนห้างบางลำพูสรรพสินค้าว่า ห้างดังกล่าวมีปัญหาฟ้องร้องให้รื้อถอนกันมายาวนาน โดยเมื่อปี 2532 ศาลได้มีคำพิพากษาให้บริษัท บางลำพูสรรพสินค้า จำกัด รื้อถอนอาคารส่วนที่ก่อสร้างเกินจากแบบที่ได้รับอนุญาต ซึ่งเจ้าของอาคารประสงค์จะทำการรื้อถอนเอง โดยเริ่มดำเนินการปี 2535 ครบกำหนดแล้วเสร็จปี 2536
เปิดภาพล่าสุด ห้างบางลำพูสรรพสินค้า ได้ฤกษ์รื้อถอนแล้ว หลังยื้อมานานกว่า 30 ปี

แต่เมื่อครบกำหนดเวลา พบว่าการรื้อถอนยังไม่มีความคืบหน้าเท่าที่ควร กรุงเทพมหานคร โดยสำนักงานเขตพระนคร จึงได้มีการตรวจสอบติดตามการดำเนินงาน พร้อมเร่งรัดมาโดยตลอด ปัจจุบันโครงสร้างอาคารเริ่มไม่แข็งแรง อาจจะเกิดความไม่ปลอดภัยกับประชาชนและผู้พักอาศัยในบริเวณใกล้เคียง สำนักงานเขตพระนครจึงได้มีการประสานกับเจ้าของอาคารให้เร่งดำเนินการรื้อถอนโดยเร็ว
เปิดภาพล่าสุด ห้างบางลำพูสรรพสินค้า ได้ฤกษ์รื้อถอนแล้ว หลังยื้อมานานกว่า 30 ปี

เพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งเจ้าของอาคารยินยอมให้ความร่วมมือพร้อมจัดหาผู้รับเหมาเข้าดำเนินการรื้อถอน โดยคาดว่าใช้ระยะเวลาประมาณ 8-12 เดือน จึงจะรื้อถอนแล้วเสร็จ

เปิดภาพล่าสุด ห้างบางลำพูสรรพสินค้า ได้ฤกษ์รื้อถอนแล้ว หลังยื้อมานานกว่า 30 ปี

เปิดภาพล่าสุด ห้างบางลำพูสรรพสินค้า ได้ฤกษ์รื้อถอนแล้ว หลังยื้อมานานกว่า 30 ปี

เปิดภาพล่าสุด ห้างบางลำพูสรรพสินค้า ได้ฤกษ์รื้อถอนแล้ว หลังยื้อมานานกว่า 30 ปี

เปิดภาพล่าสุด ห้างบางลำพูสรรพสินค้า ได้ฤกษ์รื้อถอนแล้ว หลังยื้อมานานกว่า 30 ปี

ขอบคุณข้อมูล : เรื่องเล่าเช้านี้
ขอบคุณภาพ : postjung