หมอปลาบุกวัด ถือเป็นความผิดหรือไม่ ทนายดังกางข้อกฎหมายให้ดูชัดๆ

จากกรณีที่ในช่วงนี้หมอปลาบุกวัดต่างๆ ทำให้หลายคนสงสัยว่าถือเป็นความผิดหรือไม่ ด้านทนายความชื่อดังได้เผยข้อกฎหมายให้ดูชัดๆ

ช่วงนี้ข่าวดราม่าวงการพระสงฆ์ที่ประพฤติตนไม่เหมาะสมสร้างเรื่องฉาว มักมีออกมาเรื่อยๆในรอบสัปดาห์ ทำให้ หมอปลา หรือ นายจีรพันธ์ เพชรขาว ต้องบุกตามวัดต่างๆ เพื่อแฉพฤติกรรมฉาวต่างๆ จนทำให้พระสงฆ์ตลอดจนลูกศิษย์ลูกหาหลายรายไม่พอใจ ถึงขั้นขึ้นป้ายไม่ต้อนรับหมอปลาเข้าวัดเลยก็มี จนกลายเป็นดราม่าใหญ่ตามมา

 

หมอปลาบุกวัด ถือเป็นความผิดหรือไม่ ทนายดังกางข้อกฎหมายให้ดูชัดๆ

ล่าสุดเมื่อวันที่ 5 พ.ค. 65 ทนายพัฒน์ ทนายความชื่อดังได้มีการโพสต์ข้อความผ่านเพจเฟซบุ๊ก ทนายพัฒน์ ปรึกษาฟรี.0878133012 แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกรณี หมอปลาบุกวัด ตั้งคำถามถือเป็นความผิดหรือไม่ โดยระบุข้อความว่า หมอ ป. บุกวัด เป็นความผิดฐานบุกรุกหรือไม่ เพียงใด

 

หมอปลาบุกวัด ถือเป็นความผิดหรือไม่ ทนายดังกางข้อกฎหมายให้ดูชัดๆ


"วัด" ถือว่า เป็นสาธารณสถาน (สาธารณสถาน หมายความว่า สถานที่ใดๆ ซึ่งประชาชนมีความชอบธรรมที่จะเข้าไปได้ มาตรา 1(3) ประมวลกฎหมายอาญา) ที่บุคคลโดยทั่วไปสามารถเข้าไปได้ โดยไม่จำต้องขออนุญาตผู้ใด 


"กุฏิ" ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2525 หมายความว่า "เรือนหรือตึกสำหรับพระภิกษุสามเณรอยู่" ดังนั้น กุฏิพระจึงเป็นเพียงที่อยู่อาศัยของพระภิกษุสามเณรเท่านั้น จึงเป็น "เคหสถาน" ตามนัยประมวลกฎหมายอาญามาตรา 1(4) บุคคลอื่นเข้าไปไม่ได้ต้องได้รับอนุญาตก่อน (เทียบคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 2014/2536) 


ดังนั้น เมื่อวัดเป็นสาธารณสถาน การเข้าไปของหมอ ป. จึงน่าจะไม่ถือว่ามีความผิดฐานบุกรุกตามประมวลกฎหมายอาญา ลักษณะ ๑๒ ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ หมวด ๘ ความผิดฐานบุกรุก และการเข้าไปของหมอ ป. ก็ไม่ได้มีเจตนาชั่วร้ายแอบแฝง จึงไม่น่าจะมีความผิด 


ประเด็นว่าผิดกฎหมายกับควรไม่ควร(มีมารยาท) หรือไม่ ต้องแยกออกจากกัน ทั้งนี้ ทุกอย่างอยู่ที่ศาลเป็นผู้ตัดสินว่าใครผิดหรือถูกเท่านั้น 

 

ขอบคุณ FB : ทนายพัฒน์ ปรึกษาฟรี.0878133012