เผยเลขดัง เจ้าอาวาสวัดใหญ่ หลังมรณภาพ สิริอายุรวมเป็นมงคลยิ่ง

ลูกศิษย์กราบลาอาลัย พระพรหมวชิรเจดีย์ เจ้าอาวาสวัดใหญ่ พิษณุโลก มรณภาพ หลังเข้ารักษาอาการอาพาธ ที่โรงพยาบาลพุทธชินราชพิษณุโลก สิริอายุรวมเป็นมงคลยิ่ง

วันที่ 7 พ.ค.2565 มีรายงานว่า นายแพทย์สุชาติ พรเจริญพงศ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพุทธชินราช ออกประกาศโรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก ฉบับที่ 2 เรื่อง อาการอาพาธของพระพรหมวชิรเจดีย์ฯ ใจความว่า ตามที่พระพรหมวชิรเจดีย์ฯ ได้เข้ารับการรักษา ณ หอผู้ป่วยหนักวิกฤติ (ICU) โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2565 ด้วยมีอาการเหนื่อย ฉันอาหารได้ลดลง จากภาวการณ์ติดเชื้อในกระแสเลือด ร่วมกับมีภาวะเลือดเป็นกรด และการทำงานของไตลดลง ทีมคณะแพทย์ให้การรักษาด้วยเครื่องช่วยหายใจและการฟอกไต ร่วมกับการให้ยาปฏิชีวนะ ตามที่แจ้งประกาศฉบับที่ 1 ไปแล้วนั้น

 

เผยเลขดัง เจ้าอาวาสวัดใหญ่ หลังมรณภาพ สิริอายุรวมเป็นมงคลยิ่ง

กระทั่งวันนี้เวลา 05.00 น. อาการโดยรวมเริ่มทรุดลง สัญญาณชีพไม่คงที่ ระดับออกซิเจนในเลือดลดต่ำลง ทีมแพทย์ผู้รักษาได้ทำการเพิ่มยากระตุ้นหัวใจระดับ สูงหลายชนิด ระดับความรู้สึกตัวลดลง อุณหภูมิร่างกายต่ำกว่าปกติ พระพรหมวชิรเจดีย์ฯ มรณภาพลงอย่างสงบ เมื่อเวลา 12.02 น. วันที่ 7 พฤษภาคม 2565 จึงประกาศมาเพื่อทราบ

 

เผยเลขดัง เจ้าอาวาสวัดใหญ่ หลังมรณภาพ สิริอายุรวมเป็นมงคลยิ่ง

 

เผยเลขดัง เจ้าอาวาสวัดใหญ่ หลังมรณภาพ สิริอายุรวมเป็นมงคลยิ่ง

affaliate-2

ลำดับสมณศักดิ์ พระพรหมวชิรเจดีย์ อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 5 อดีตเจ้าอาวาสวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร อ.เมือง จ.พิษณุโลก พ.ศ.2515 เป็น เปรียญธรรม 7 ประโยค 5 ธันวาคม พ.ศ.2521 เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญ ที่ พระศรีรัตนมุนี 5 ธันวาคม พ.ศ.2535 เป็น พระราชาคณะชั้นราช ที่ พระราชรัตนมุนี ศรีปาพจนาลงกรณ์ มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี 5 ธันวาคม พ.ศ.2542 เป็น พระราชาคณะชั้นเทพ ที่ พระเทพรัตนกวี เมธีธรรมสาธก ตรีปิฎกวราลงกรณ์ มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี 5 ธันวาคม พ.ศ.2548 เป็น พระราชาคณะชั้นธรรม ที่ พระธรรมเสนานุวัตร พิพัฒน์กิจจานุยุตพุทธชินราชวรธาดา ตรีปิฎกวราลงกรณ์ มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี 28 กรกฎาคม พ.ศ.2562 เป็น พระราชาคณะเจ้าคณะรอง ชั้นหิรัญบัฏ ที่ พระพุทธิวงศมุนี ศรีพุทธศาสตรโกศล วิมลพุทธชินราชธํารงวิศิษฎ์ พิพิธศาสนกิจจาทร ตรีปิฎกวราลงกรณ์ มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสีวันเกิดจริงเป็นวันพุธที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2480 แต่แจ้งเกิดตามเอกสารหลักฐานทางราชการ สูติบัตร และบัตรประชาชน วันพุธที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2480

 

เผยเลขดัง เจ้าอาวาสวัดใหญ่ หลังมรณภาพ สิริอายุรวมเป็นมงคลยิ่ง


 

logo-pwa

เพิ่ม Tnews

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด