"อ.เจษฎ์"เฉลยความจริง ทำไมกินทุเรียนกับเหล้าเบียร์ ถึงขึ้นตายได้

"อ.เจษฎ์" ดร.เจษฎา เด่นดวงบริพันธ์ อาจารย์ประจำภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ออกมาโพสต์ข้อความ ระบุ "ห้ามกินทุเรียนกับเหล้าเบียร์ .. เป็นเรื่องจริงครับ"

"อ.เจษฎ์" ดร.เจษฎา เด่นดวงบริพันธ์ ระบุว่า 

"ห้ามกินทุเรียนกับเหล้าเบียร์ .. เป็นเรื่องจริงครับ"

ก่อนอื่น ต้องขอแสดงความเสียใจกับญาติพี่น้องเพื่อนฝูง ของทหารท่านที่เสียชีวิตไป ภายหลังจากกินทุเรียนและเบียร์

"อ.เจษฎ์"เฉลยความจริง ทำไมกินทุเรียนกับเหล้าเบียร์ ถึงขึ้นตายได้

แม้ว่าคำเตือนเรื่อง "ห้ามกินอาหารคู่กัน" หลายๆ อย่าง จะเป็นเรื่องมั่วเรื่องหลอก เป็นส่วนใหญ่ (เช่น ห้ามกินทุเรียนร่วมกับโคล่า เพราะจะมีพิษอันตราย ระดับเดียวกับพิษงูเห่า .... ก็เป็นเรื่องหลอกนะครับ)

แต่เรื่อง "ห้ามกินทุเรียน กับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ต่างๆ" เป็นเรื่องจริงนะครับ ! แล้วก็เตือนกันมานานแล้ว ผมเคยทำเป็นคลิปวีดีโออธิบายไว้แล้วตามนี้ (ดูคลิปรายการ SciFind ตอน ห้ามกินอาหารคู่กัน จริงหรือ? (คลิกเพื่อชมคลิป))

ส่วนการกินทุเรียนกับการดื่มเหล้าเบียร์แล้วอันตรายนั้น คาดกันว่ามาจากเหตุผลดังนี้

"อ.เจษฎ์"เฉลยความจริง ทำไมกินทุเรียนกับเหล้าเบียร์ ถึงขึ้นตายได้

- ปรกติ เมื่อดื่มแอลกอฮอล์เข้าไปแล้ว ร่างกายของเรา จะมีกลไกในการทําลาย เพื่อลดความเป็นพิษของแอลกอฮอล์

- เริ่มจากการเปลี่ยนแอลกฮอล์ ให้เป็นสาร อะเซตาดีไฮด์ (acetaldehyde) โดยใช้เอนไซม์ชื่อ แอลกอฮอล์ดีไฮโดรจีเนส (alcohol dehydrogenase, ADH)

- แล้วเปลี่ยนต่อเป็นสาร อะซีเตท (acetate) ด้วยเอนไซม์ แอลดีไฮน์ดีไฮโดรจีเนส (aldehyde dehydrogenase, ALDH)

- จากนั้น อะซีเตทจะถูกเปลี่ยนเป็นน้ำ และก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และขับออกจากร่างกายในที่สุด

- แต่ในทุเรียนมีสารบางตัวค่อนข้างมาก คือ พวกสารประกอบซัลเฟอร์ (ธาตุกำมะถัน) ที่สามารถยับยั้งการทํางานของเอนไซม์ ALDH

- ดังนั้น การกินทุเรียนร่วมกับการดื่มเหล้า อาจจะทําให้การทําลายแอลกอฮอล์ไม่สมบูรณ์ เกิดการคั่งของสาร acetaldehyde (ที่เป็นสารตัวกลางของปฏิกิริยา) ทําให้มีอาการไม่พึงประสงค์ เช่น หน้าแดง เหงื่อออก คลื่นไส้อาเจียน เวียนศีรษะ ปวดศีรษะ หายใจเร็ว

- อาการดังกล่าว จะคล้ายกับอาการของผู้ที่ได้รับยาเลิกเหล้าชื่อ ไดซัลฟูแรม (Disulfuram หรือ tetraethylthiuram disulfide) ส่วนใหญ่ อาการดังกล่าวไม่ค่อยจะรุนแรง

- อย่างไรก็ตาม ใน "บางราย" ที่มีปฏิกิริยารุนแรง อาจจะทําให้เกิดภาวะหายใจลําบาก หัวใจล้มเหลว และอันตรายถึงแก่ชีวิตได้

- นอกจากนี้ ทุเรียนยังเป็นผลไม้ที่ให้พลังงานสูง โดยมีคาร์โบไฮเดรตและไขมันสูง (เนื้อทุเรียน 100 กรัมให้พลังงาน 150-160 แคลอรี่)

- ขณะที่ แอลกอฮอล์ ก็ให้พลังงานสูง และดูดซึมได้อย่างรวดเร็ว (แอลกอฮอล์ 1 กรัม ให้พลังงาน 7 แคลอรี่เทียบกับคาร์โบไฮเดรตและโปรตีน ที่ให้พลังงาน 4 แคลอรี่ต่อกรัม และไขมันให้พลังงาน 9 แคลอรี่ต่อกรัม)

- การกินทุเรียนร่วมกับการดื่มเหล้า จึงทำให้ร่างกายได้รับพลังงานสูงอย่างรวดเร็ว เมื่อร่างกายย่อยอาหารพวกนี้ ทําให้เกิดความร้อนเพิ่มขึ้น น้ำตาลในเลือดสูงขึ้น

- นอกจากนี้ การดื่มแอลกอฮอล์ มีฤทธิ์ในการขับปัสสาวะ ส่งเสริมให้ร่างกายมีภาวะขาดน้ำได้

- ยิ่งถ้าเป็นคนที่มีโรคประจําตัวเบาหวาน กินยาบางชนิด เช่น ยาขับปัสสาวะ อาจจะกระตุ้นให้เกิดภาวะขาดน้ำ น้ำตาลในเลือดสูง และเกลือแร่ผิดปกติได้

#สรุปว่า การกินทุเรียนร่วมกับเหล้าเบียร์ อาจจะมีผลเสียต่อสุขภาพได้ โดยอาการอาจจะมากน้อยขึ้นกับปัจจัยแต่ละคน คือ ปริมาณที่กิน และ ความสามารถของร่างกายในการทําลายแอลกอฮอล์

ข้อมูลจากบทความเรื่อง "กินทุเรียนตอนเมาอาจเสียชีวิตจริงหรือไม่ ?" ในนิตยสารวาไรตี้เพื่อสุขภาพ Volume:

ฉบับที่ 6 เดือน มกราคม 2556 โดย

พญ.ดรุณีวัลย์ วโรดมวิจิตร ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล