โรงเรียน ร่อนแถลงการณ์ แจงดราม่าชุดนักเรียน ปมใส่ชุดทหารทำไม

โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี ร่อนแถลงการณ์ แจงดราม่าชุดนักเรียน ปมใส่ชุดทหารทำไม ช่วยจ่ายค่าชุด 50% ของราคาเต็ม ลดภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครอง

จากกรณีที่เพจเฟซบุ๊ก หมอแล็บแพนด้า ได้โพสต์ภาพชุดนักเรียนของโรงเรียนแห่งหนึ่ง ซึ่งมีเครื่องแต่งกายของนักเรียนในระดับปฐมวัย (อนุบาล 3 ห้องเรียนปกติ) 4 แบบ คือ 1.ชุดนักเรียน 2.ชุดพละ 3.ชุดทหาร และ 4.ชุดอาเซียน โดยทางเพจได้ระบุข้อความว่า "ชุดเยอะมาก ผู้ปกครองไหวมั้ยครับเนี่ย" ซึ่งก็มีคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นเป็นจำนวนมาก เนื่องจากมองว่า ชุดบางชุด ไม่มีความจำเป็น แถมยังเป็นการเพิ่มภาระค่าใช้จ่ายให้ผู้ปกครองในสภาวะเศรษฐกิจแบบนี้  ซึ่งจากการตรวจสอบพบว่า โรงเรียนดังกล่าวคือ โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี

 

โรงเรียน ร่อนแถลงการณ์ แจงดราม่าชุดนักเรียน ปมใส่ชุดทหารทำไม


 

ล่าสุดทาง โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี ได้ร่อนแถลงการณ์เพื่อชี้แจงเหตุผลข้อเท็จจริง โดยระบุว่า "ตามที่ ได้ปรากฏในสื่อออนไลน์ เรื่องการแต่งกายของนักเรียน ระดับปฐมวัยของนักเรียนอนุบาลกาญจนบุรี มีชุดที่ต้องใส่มากเกินไปจนเกิดเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์ไปต่างๆ นานา โดยเฉพาะชุดแต่งกายคล้ายทหารนั้น โรงเรียนขอนำเรียนว่า ชุดแต่งกายคล้ายทหารใช้แต่งเพื่อร่วมกิจกรรม กองพันอารักขาแผ่นดิน โดยมีวัตถุประสงค์หลักคือ


1.เพื่อพัฒนาเด็กทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ ด้านสังคม และด้านสติปัญญา


2.เพื่อให้เด็กเกิดการเรียนรู้จากประสบการณ์ตรงที่หลากหลาย


3.เพื่อให้เด็กเกิดความรู้สึกรักชาติ ศาสนา และสถาบันพระมหากษัตริย์


4.เพื่อให้เด็กมีระเบียบวินัย ปลูกฝังค่านิยม 12 ประการ


5.เพื่อให้เด็กซึมซับประวัติศาสตร์ท้องถิ่น


โดยโรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี ดำเนินกิจกรรมตั้งแต่ปีการศึกษา 2559-2565 ทางโรงเรียนขอชี้แจงเรื่องการแต่งกายตามกิจกรรมกองพันอารักขาแผ่นดิน ดังนี้

1.ประชุมผู้ปกครองและสอบถามความคิดเห็นในการดำเนินกิจกรรมในวันที่ 9 พ.ค.65 สอบถามความคิดเห็นการจัดกิจกรรมในปีการศึกษา 2565 โดยมีข้อสรุปว่า ผู้ปกครองเห็นด้วยในการจัดกิจกรรมดังกล่าว


2.จัดทำหนังสือแจ้งผู้ปกครองเรื่องการดำเนินกิจกรรมกองพันอารักขาแผ่นดิน ในวันเปิดภาคเรียน วันที่ 11 พ.ค.65 ให้ผู้ปกครองตอบแบบสอบถามเพื่อช่วยพิจารณากิจกรรม ดังนี้ "ยินดีเข้าร่วมกิจกรรมและชำระเงินซื้อชุดทหาร" "ยินดีเข้าร่วมกิจกรรม และมีชุดทหารแล้ว" "ยินดีเข้าร่วมกิจกรรม แต่ไม่ประสงค์ซื้อชุดทหาร"


3.โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรีไม่มีการจำหน่ายชุดทหารในโรงเรียน แต่จะอำนวยความสะดวกโดยการสำรวจราคาชุดให้ผู้ปกครอง และจัดหาร้านที่ราคาถูกและมีคุณภาพ เพื่อให้ได้ราคาที่เหมาะสมแล้ว จึงแจ้งผู้ปกครองเพื่อสั่งตัดชุดให้เด็กตามที่ผู้ปกครองประสงค์ โดยที่โรงเรียนไม่ได้รับผลประโยชน์ใดๆ จากการจัดซื้อชุดทหาร


4.คณะครูสายชั้นอนุบาลปีที่ 3 ทุกคน ยินดีซื้อชุดทหารเพื่อสวมใสให้เหมือนกับเด็ก ทั้งครูประจำชั้นและครูพี่เลี้ยง โดยใช้เงินส่วนตัวในการจัดซื้อ เพื่อให้สอดคล้องกับกิจกรรม และเป็นต้นแบบให้กับเด็กในการร่วมกิจกรรม จากเหตุการณ์ที่ปรากฏ โรงเรียนประชุมเมื่อวันที่ 10 พ.ค.65 เพื่อหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาเรื่อง "การแต่งกายในการจัดกิจกรรมของนักเรียนชั้นปฐมวัยโรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี" ดังนี้


1.ทบทวนจุดประสงค์ของกิจกรรมกองพันอารักขาแผ่นดิน 

2.ทบทวนความพึงพอใจในการทำกิจกรรมในแต่ละปีการศึกษา

3.ทบทวนและสรุปภาพรวมกิจกรรมในทุกปี


นอกจากนี้ โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี ดำเนินการตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งเป็นนโยบายของหน่วยงานต้นสังกัด ซึ่ง น.ส.ตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ให้แบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายแก่ผู้ปกครองในช่วงสถานการณ์โควิด-19 โดยโรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี มีข้อสรุปเรื่อง การแต่งกายในการจัดกิจกรรมกองพันอารักขาแผ่นดินของเด็กปฐมวัยโรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี


เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายการแต่งกายในกิจกรรมกองพันอารักขาแผ่นดิน และกิจกรรมจิตอาสา โดยทางโรงเรียนจะช่วยออกคำใช้จ่ายในการจัดซื้อชุดทหารของเด็กชั้นอนุบาลปีที่ 3 และซื้อชุดจิตอาสาของเด็กชั้นอนุบาลปีที่ 1-2 โดยจ่ายให้ 50% ของราคาเต็ม และมีหนังสือแจ้งให้ผู้ปกครองทราบเรื่องการจัดกิจกรรมกองพันอารักขาแผ่นดิน และกิจกรรมจิตอาสา ในวันเปิดภาคเรียน วันที่ 11 พ.ค.65


เพื่อให้ผู้ปกครองทราบถึงนโยบายในการช่วยเหลือ และลดภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครองในการซื้อชุดเพื่อร่วมกิจกรรมกับทางโรงเรียน นอกจากนี้ คณะกรรมการสถานศึกษามีข้อเสนอแนะให้งดการใส่ชุดผ้าไทยอาเซียนในวันศุกร์ โดยทางโรงเรียนจะร่วมพิจารณากับผู้ปกครองอีกครั้ง


โรงเรียนจึงออกแถลงการณ์ฉบับนี้ เพื่อให้ผู้ปกครองนักเรียนในระดับปฐมวัย มีความมั่นใจในการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ที่จัดทำขึ้นเพื่อเจตนารมณ์เดียวคือเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ คุณครูทุ่มเท เสียสละตั้งใจในการจัดการศึกษาอย่างเต็มกำลังความสามารถเป็นระยะเวลาอันยาวนาน เรายังคงยึดมั่นในปรัชญาของโรงเรียน "ความรู้ คู่คุณธรรม" เสมอมา และจะเป็นผู้นำทางด้านการศึกษาของ จังหวัดกาญจนบุรีตลอดไป"

 

โรงเรียน ร่อนแถลงการณ์ แจงดราม่าชุดนักเรียน ปมใส่ชุดทหารทำไม

 

โรงเรียน ร่อนแถลงการณ์ แจงดราม่าชุดนักเรียน ปมใส่ชุดทหารทำไม

 

ขอบคุณ FB : หมอแล็บแพนด้า , โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี