"สถาบันมะเร็ง"ชี้แจง เล่นมือถือตอนกลางคืนเสี่ยงมะเร็งตา จริงหรือไม่

เล่นมือถือในที่มืด จะทำให้เป็นมะเร็งตาหรือตาบอดถาวร ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงกับ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

ข้อความเตือนภัยเรื่องหากเล่นมือถือในที่มืดเป็นเวลานาน จะทำให้เป็นมะเร็งตาหรือตาบอดถาวร ทางสถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ได้ชี้แจงว่า 

"สถาบันมะเร็ง"ชี้แจง เล่นมือถือตอนกลางคืนเสี่ยงมะเร็งตา จริงหรือไม่

ปัจจุบันยังไม่มีหลักฐานทางวิชาการที่ยืนยันว่า การเล่นโทรศัพท์มือถือในที่มืดเป็นเวลานาน นั้นเสี่ยงหรือเป็นสาเหตุให้เกิดโรคมะเร็งตาแต่อย่างใด โดยผู้ใช้งานคอมพิวเตอร์หรือเล่นโทรศัพท์นานๆ จะมีการใช้สายตาเพ่งหน้าจอตลอดเวลา ทำให้เกิดอาการตาล้า หรือตาแห้ง ตาแดงเนื่องจากมีการกระพริบตาที่น้อยลงอาจทำให้เกิดอาการเคืองตาได้ง่าย ทั้งนี้ปัจจัยที่ทำให้เกิดความเสี่ยงของโรคมะเร็งตา 

 

ได้แก่ อายุที่เพิ่มมากขึ้น ความผิดปกติของเม็ดสีเมลานินในดวงตา หรือเกิดจากความผิดปกติของยีน เป็นต้น สำหรับคนไทยโรคมะเร็งตาในผู้ใหญ่พบได้น้อยมาก อย่างไรก็ตาม สามารถพบได้ในเด็กและมักมีอายุต่ำกว่า 5 ปี คือ โรคมะเร็งจอประสาทตา ซึ่งเกิดจากความผิดปกติทางพันธุกรรม แต่ก็เป็นโรคที่พบได้ไม่บ่อยเช่นกัน

"สถาบันมะเร็ง"ชี้แจง เล่นมือถือตอนกลางคืนเสี่ยงมะเร็งตา จริงหรือไม่

CR.ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม