ครม.เคาะแล้ว "ลดภาษีน้ำมันดีเซล" 5 บ. ต่อลิตร ไปอีก 3 เดือน แก้ปัญหาน้ำมันแพง

ครม.เคาะแล้ว "ลดภาษีน้ำมันดีเซล" 5 บ. ต่อลิตร ไปอีก 3 เดือนถึงเดือนกรกฎาคม 2565 เพื่อเป็นการแก้และบรรเทาปัญหาน้ำมันแพง

วันที่ 17 พ.ค. 2565 มีรายงานว่า ครม. มีมติ "ลดภาษีน้ำมันดีเซล" 5 บ. ต่อลิตร ไปอีก 3 เดือน โดย มติประชุมคณะรัฐมนตรี ซึ่ง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธาน  ได้มีมติ "ลดภาษีน้ำมันดีเซล"  5 บาทต่อลิตร ออกไปอีก 3 เดือน จนถึงเดือนกรกฎาคม 2565 เพื่อบรรเทาผลกระทบประชาชนจากสถานการณ์ราคาน้ำมันแพงในขณะนี้

ครม.เคาะแล้ว "ลดภาษีน้ำมันดีเซล" 5 บ. ต่อลิตร ไปอีก 3 เดือน แก้ปัญหาน้ำมันแพง

 

ครม.เคาะแล้ว "ลดภาษีน้ำมันดีเซล" 5 บ. ต่อลิตร ไปอีก 3 เดือน แก้ปัญหาน้ำมันแพง

 

ในวาระการประชุมครั้งนี้ "ลดภาษีน้ำมันดีเซล" ทางกระทรวงการคลังได้เสนอต่ออายุการลดภาษีน้ำมันดีเซลที่จากเดิมจะหมดอายุในวันที่ 20 พ.ค. 2565 นี้ โดยก่อนหน้านี้นายกรัฐมนตรีส่งสัญญาณว่าอาจลดเพิ่มอีกได้หากกระทรวงการคลังเสนอเข้ามาให้ ครม.พิจารณา  โดยแนวทางการลดภาษีสรรพสามิตมีวงเงินไม่เกิน 2 หมื่นล้านบาท เพื่อไม่กระทบกับการจัดเก็บรายได้เกินไป 

ก่อนหน้านี้ นายพรายพล คุ้มทรัพย์ นักวิชาการอิสระ และผู้เชี่ยวชาญทางด้านพลังงาน กล่าวถึงกรณีการปรับ "ลดภาษีน้ำมันดีเซล" ว่า เห็นด้วยที่รัฐบาลควรจะใช้กลไกเรื่องของภาษีมาช่วยบรรเทาผลกระทบของน้ำมันแพง เพื่อคลายความเดือดร้อนให้กับผู้ใช้น้ำมัน แต่จะนานกี่เดือนก็ว่ากันไปตามสถานการณ์ 

 

ครม.เคาะแล้ว "ลดภาษีน้ำมันดีเซล" 5 บ. ต่อลิตร ไปอีก 3 เดือน แก้ปัญหาน้ำมันแพง