หมอยง เผย ฝีดาษลิง ไม่เคยพบในไทย ชี้ไม่ต้องตื่นตระหนก รุนแรงน้อย

หมอยง เผย ฝีดาษลิง หรือ ฝีดาษวานร ไม่ใช่โรคใหม่ พบในคนตั้งแต่ปี 2513 ในแอฟริกา ชี้ไม่เคยพบในประเทศไทย ไม่มีอะไรต้องตื่นตระหนก การติดต่อแพร่กระจายต้องสัมผัสอย่างใกล้ชิด การเฝ้าระวังเป็นสิ่งจำเป็น

วันที่ 20 พฤษภาคม 2565  หมอยง ได้ออกมาให้ข้อมูล ฝีดาษลิง ผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว Yong Poovorawan โดยได้ระบุข้อความภายในโพสต์ว่า ... การเรียกชื่อ "ฝีดาษวานร" อยากให้เป็นเกียรติ และระลึกถึงท่านศาสตราจารย์นายแพทย์ประเสริฐ ทองเจริญ ผู้ตั้งชื่อโรคนี้ในประเทศไทย ฝีดาษวานร ไม่ใช่โรคใหม่ พบครั้งแรกในลิงปี 2501 และพบในคนตั้งแต่ปีพศ 2513 ในแอฟริกาตอนกลาง และแอฟริกาตะวันตก

 

หมอยง เผย ฝีดาษลิง ไม่เคยพบในไทย ชี้ไม่ต้องตื่นตระหนก รุนแรงน้อย

ฝีดาษวานร คล้ายกับโรคฝีดาษในมนุษย์ แต่ความรุนแรง และ การแพร่ระบาดได้น้อยกว่าฝีดาษมาก การติดต่อทราบกันดีว่า คนจะติดมาจากสัตว์ เช่น ลิง สัตว์ตระกูลฟันแทะ กลุ่มหนู ในแอฟริกา และกระรอกแหล่งระบาดจะอยู่ในแอฟริกาตะวันตก และแอฟริกากลาง การพบนอกแอฟริกา ส่วนใหญ่เป็นผู้เดินทางมาจากแอฟริกา และหรือสัมผัสกับสัตว์ ที่นำมาจากแอฟริกาการติดต่อระหว่าง คนสู่คนเป็นไปได้ แต่ต้องสัมผัสอย่างใกล้ชิด เช่น สัมผัสกับ น้ำใส ตุ่มหนองหรือสารคัดหลั่ง ใช้เสื้อผ้าร่วมกัน นอนเตียงเดียวกัน การเลี้ยงสัตว์ต่างถิ่น ที่เป็นพาหะโรคนี้อยู่ ในอดีตที่ผ่านมายังไม่พบการระบาดใหญ่ พบเป็น

 

หมอยง เผย ฝีดาษลิง ไม่เคยพบในไทย ชี้ไม่ต้องตื่นตระหนก รุนแรงน้อย

ในอังกฤษครั้งนี้ มีการตั้งข้อสงสัยการติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ยังต้องรอการยืนยันเชื้อไวรัส เป็นกลุ่มเดียวกับโรคฝีดาษ จึงเชื่อว่าวัคซีนป้องกันฝีดาษ น่าจะป้องกันโรคนี้ได้ คงต้องรอการพิสูจน์การปลูกฝี มีประสิทธิภาพในการป้องกันฝีดาษสูงมาก จึงทำให้โรคฝีดาษหมดไป และประเทศไทยเลิกปลูกฝีตั้งแต่ ปีพ.ศ. 2517 ใครที่เกิดก่อนปี 2517 จะมีแผลเป็นจากการปลูกฝี ผมเองก็มี

 

หมอยง เผย ฝีดาษลิง ไม่เคยพบในไทย ชี้ไม่ต้องตื่นตระหนก รุนแรงน้อย

 

ฝีดาษวานร ไม่เคยพบในประเทศไทย ไม่มีอะไรต้องตื่นตระหนก การติดต่อแพร่กระจายต้องสัมผัสอย่างใกล้ชิด การเฝ้าระวังเป็นสิ่งจำเป็น โดยเฉพาะผู้ที่เดินทางมาจากแอฟริกาตะวันตก และแอฟริกากลาง รวมทั้งการนำสัตว์ต่างถิ่นเข้าสู่ประเทศไทย

 

หมอยง เผย ฝีดาษลิง ไม่เคยพบในไทย ชี้ไม่ต้องตื่นตระหนก รุนแรงน้อย