พระราชดํารัส ในหลวง ร.9 ต่อ ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ เมื่อครั้งได้รับพระราชทานทุน

เพจเฟซบุ๊ก โบราณนานมา เผยพระราชดํารัส ในหลวง ร.9 ต่อ ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ เมื่อครั้งได้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอานันทมหิดล ให้ไปศึกษาต่อปริญญาโท-เอก

เมื่อวันที่ 22 พ.ค. 65 เพจเฟซบุ๊ก โบราณนานมา ได้เผยภาพของ นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าฯ กทม. คนที่ 17 ครั้นสมัยเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 เมื่อปี 2529 ขณะได้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอานันทมหิดล ให้ไปศึกษาต่อปริญญาโท-เอก ที่สหรัฐอเมริกา โดยทางเพจได้มีการระบุข้อความว่า "พระราชดํารัสในหลวง รัชกาลที่ 9 พระราชทานแก่ นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์

 

พระราชดํารัส ในหลวง ร.9 ต่อ ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ เมื่อครั้งได้รับพระราชทานทุน

เมื่อปี 2529 นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ที่เพิ่งจบปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และได้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอานันทมหิดล ให้ไปศึกษาต่อปริญญาโท-เอก ที่สหรัฐอเมริกา และพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 เพื่อกราบถวายบังคมลาไปศึกษาต่อ โดยมี ดร.ผณิศวร ชำนาญเวช นักเรียนทุนอีกท่านที่สำเร็จการศึกษากลับมา ร่วมเข้าเฝ้าเพื่อกราบถวายรายงานผลการศึกษา

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 มีพระราชดํารัส ใจความว่า "...ที่ทุนไม่ได้กำหนดให้ต้องกลับมารับราชการชดใช้ทุนนั้น เพราะไม่ว่าจะอยู่เอกชน หรือราชการก็สามารถทำประโยชน์ให้ประเทศชาติได้เหมือนกัน อย่าเคร่งเครียดกับการเรียนนัก ให้พักผ่อนดูหนัง ดูละครได้..."

 

พระราชดํารัส ในหลวง ร.9 ต่อ ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ เมื่อครั้งได้รับพระราชทานทุน

 

ขอบคุณ FB : โบราณนานมา