เปิดเงินเดือน "ผู้ว่าฯ กทม." ตลอดวาระ 4 ปี คุ้มไหมกับค่าเหนื่อยนี้

ไม่ธรรมดา เปิดเงินเดือน "ผู้ว่าฯ กทม." ตลอดวาระ 4 ปี คุ้มไหมกับค่าเหนื่อยนี้ ที่ต้องเผชิญกับแรงกดดันต่างๆที่เข้ามาทุกทิศทาง

ผ่านพ้นไปแล้วกับการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพฯ ที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 22 พ.ค. 65 ที่ผ่านมา โดยผลปรากฏว่า นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้สมัครหมายเลข 8 สามารถชิงตำแหน่งผู้ว่าฯกทม.คนที่ 17 มาได้สำเร็จ ชนะคะแนนแบบถล่มทลาย

 

เปิดเงินเดือน \"ผู้ว่าฯ กทม.\" ตลอดวาระ 4 ปี คุ้มไหมกับค่าเหนื่อยนี้

มาวันนี้ไทยนิวส์จะพาทุกท่านไปเปิดค่าเหนื่อย ในตำแหน่งผู้ว่าฯกทม.หากอยู่ครบวาระ 4 ปีจะได้เท่าไหร่ โดยเป็นข้อมูลจากราชกิจจานุเบกษา ระบุว่า พ.ร.ฎ.กำหนดเงินเดือน เงินเพิ่ม เงินค่าเบี้ยประชุม และเงินตอบแทนอื่นของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ข้าราชการการเมืองอื่นของกรุงเทพมหานคร และกรรมการที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครแต่งตั้ง (ฉบับที่ 10) พ.ศ.2556 ได้ระบุบัญชีอัตราเงินเดือนและเงินเพิ่มแต่ละตำแหน่งดังนี้

 

เปิดเงินเดือน \"ผู้ว่าฯ กทม.\" ตลอดวาระ 4 ปี คุ้มไหมกับค่าเหนื่อยนี้

 

 

ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

ได้รับเงินเดือน 72,060 บาท
เงินเพิ่มเดือนละ 41,500 บาท
รวมเดือนละ 113,560 บาท


รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

ได้รับเงินเดือน 69,570 บาท
เงินเพิ่มเดือนละ 20,750 บาท
รวมเดือนละ 90,320 บาท

เลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

ได้รับเงินเดือน 39,710 บาท
เงินเพิ่มเดือนละ 4,400 บาท
รวมเดือนละ 44,110 บาท


ผู้ช่วยเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

ได้รับเงินเดือน 35,750 บาท
เงินเพิ่มเดือนละ 2,200 บาท
รวมเดือนละ 37,950 บาท


ประธานที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

ได้รับเงินเดือน 43,490 บาท
เงินเพิ่มเดือนละ 8,800 บาท
รวมเดือนละ 52,290 บาท


ที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

ได้รับเงินเดือน 39,710 บาท
เงินเพิ่มเดือนละ 4,400 บาท
รวมเดือนละ 44,110 บาท


เลขานุการประธานสภากรุงเทพมหานคร

ได้รับเงินเดือน 39,710 บาท
เงินเพิ่มเดือนละ 4,400 บาท
รวมเดือนละ 44,110 บาท


เลขานุการรองประธานสภากรุงเทพมหานคร

ได้รับเงินเดือน 35,750 บาท
เงินเพิ่มเดือนละ 2,200 บาท
รวมเดือนละ 37,950 บาท


ลองคำนวณดูคร่าวๆ ผู้ว่าฯ กทม. ได้รับเงินเดือนรวม 113,560 บาท ถ้าอยู่ครบวาระ 4 ปี จะได้รับค่าตอบแทนรวมทั้งสิ้น 5,450,880 บาท

 

เปิดเงินเดือน \"ผู้ว่าฯ กทม.\" ตลอดวาระ 4 ปี คุ้มไหมกับค่าเหนื่อยนี้

 

เปิดเงินเดือน \"ผู้ว่าฯ กทม.\" ตลอดวาระ 4 ปี คุ้มไหมกับค่าเหนื่อยนี้

 

เปิดเงินเดือน \"ผู้ว่าฯ กทม.\" ตลอดวาระ 4 ปี คุ้มไหมกับค่าเหนื่อยนี้

 

เปิดเงินเดือน \"ผู้ว่าฯ กทม.\" ตลอดวาระ 4 ปี คุ้มไหมกับค่าเหนื่อยนี้