เผยอาการโรคฝีดาษลิง ทำไมคนเกิดหลัง พ.ศ. 2523 ถึงเสี่ยงกว่ากลุ่มอายุอื่น

เผยอาการโรคฝีดาษลิง (Monkeypox) ลักษณะอาการเป็นอย่างไร ทำไมคนเกิดหลัง พ.ศ. 2523 ถึงเสี่ยงกว่ากลุ่มอายุอื่น

เรียกว่ามนุษย์เรากำลังเผชิญภาวะน่ากังวลอีกครั้ง เพราะสถานการณ์โควิด-19 ก็ยังไม่คลี่คลายลง แต่จู่ๆก็มีโรคฝีดาษลิง (Monkeypox) เริ่มกลับมาระบาดอีกครั้งในแถบทวีปยุโรป ซึ่งมีการระบาดไปแล้ว 15 ประเทศทั่วโลก ทำให้มีผู้ป่วยราว 100 ราย ขณะที่องค์การอนามัยโลก หรือ WHO ได้คาดการณ์ว่าจะพบผู้ติดเชื้อฝีดาษลิงทั่วโลกเพิ่มขึ้นอีก 

 

เผยอาการโรคฝีดาษลิง ทำไมคนเกิดหลัง พ.ศ. 2523 ถึงเสี่ยงกว่ากลุ่มอายุอื่น


ทั้งนี้ โรคฝีดาษลิง เป็นโรคติดต่อจากสัตว์สู่สัตว์ และสามารถติดต่อจากสัตว์สู่คนได้ โดยมีสัตว์ฟันแทะ เช่น หนู กระรอก กระต่าย เป็นแหล่งนำโรค แต่ก็สามารถติดต่อจากคนสู่คนได้เช่นกัน ซึ่งโรคดังกล่าวไม่ใช่โรคใหม่ เพราะมีมาตั้งแต่ปี ค.ศ. 1950 หรือ พ.ศ. 2493 โดยค้นพบไวรัสชนิดนี้ครั้งแรกในลิง จึงถูกตั้งชื่อว่า "ฝีดาษลิง" 

โรคฝีดาษลิง เกิดจากเชื้อไวรัสในกลุ่มพอกซ์วิริเด (Poxviridae) จัดอยู่ในจีนัสไวรัสออร์โธพอกซ์ (Orthopoxvirus) ซึ่งเป็นเชื้อในตระกูลเดียวกับไวรัสที่ก่อให้เกิดโรคไข้ทรพิษหรือโรคฝีดาษในอดีต โดยมีไวรัส 2 สายพันธุ์หลักคือ สายพันธุ์แอฟริกากลาง และสายพันธุ์แอฟริกาตะวันตก ที่มีความรุนแรงน้อยกว่าสายพันธุ์แอฟริกากลาง ส่วนใหญ่คนติดโรคฝีดาษลิงจากสัตว์ฟันแทะและสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม แต่มีโอกาสน้อยในการแพร่จากคนสู่คน


ขณะที่ นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค ได้ให้ความรู้เรื่องการติดต่อของโรคฝีดาษลิงว่า คนสามารถติดโรคนี้ได้ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น สัมผัสโดยตรงกับเลือด สารคัดหลั่ง หรือตุ่มหนองของสัตว์ที่ติดเชื้อ , ถูกสัตว์มีเชื้อกัดข่วน , การกินเนื้อปรุงสุกไม่เพียงพอ , ติดทางอ้อมจากการสัมผัสที่นอนของสัตว์ป่วย ,การแพร่เชื้อจากคนสู่คนผ่านสารคัดหลั่งจากทางเดินหายใจ ผิวหนังเป็นตุ่ม อุปกรณ์ที่มีการปนเปื้อนเชื้อ (พบได้น้อย)


นอกจาากนี้ นพ.โอภาส ยังกล่าวอีกว่า ปัจจุบันยังไม่มีการรักษาโรคฝีดาษลิงที่เฉพาะเจาะจง แต่สามารถควบคุมการระบาดได้ด้วย การฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้ทรพิษ ซึ่งสามารถป้องกันโรคฝีดาษลิงได้ 85% โดยก่อนหน้าที่จะกวาดล้างไข้ทรพิษได้นั้น มีการฉีดวัคซีนหรือที่เรียกกันว่าการปลูกฝี ซึ่งจะช่วยป้องกันทั้งสองโรคนี้ได้ อย่างไรก็ตาม คนที่เกิดหลังปี 2523 จะไม่เคยได้รับการปลูกฝี หรือก็คือฉีดวัคซีนไข้ทรพิษมาก่อน จึงเป็นกลุ่มที่เสี่ยงต่อโรคฝีดาษลิงมากกว่าประชากรกลุ่มอื่นๆ

 

เผยอาการโรคฝีดาษลิง ทำไมคนเกิดหลัง พ.ศ. 2523 ถึงเสี่ยงกว่ากลุ่มอายุอื่น

affaliate-2

โรคฝีดาษลิงมีอาการอย่างไร 


- มีไข้ 


- เจ็บคอ


- ปวดศีรษะ 


- ปวดกล้ามเนื้อ 


- ปวดหลัง 


- ต่อมน้ำเหลืองโต 


- หนาวสั่น 


- อ่อนเพลีย

 

เมื่อคนรับเชื้อเข้าสู่ร่างกายจะมีระยะฟักตัว 7-14 วัน อาจนานถึง 21 วัน อาการเริ่มแรกจะมีไข้ปวดศีรษะ ปวดกล้ามเนื้อ ปวดหลัง ต่อมน้ำเหลืองโต หนาวสั่น อ่อนเพลีย จากนั้น 1-3 วัน จะมีผื่นขึ้นบริเวณแขนขา และอาจจะเกิดบนหน้าและลำตัวได้ด้วย ผื่นจะกลายเป็นตุ่มหนอง ในระยะสุดท้ายตุ่มหนองจะเป็นสะเก็ดแล้วหลุดออกมา อาการป่วยประมาณ 2-4 สัปดาห์ ส่วนใหญ่หายจากโรคเองได้  แต่ทั้งนี้ก็มีเคสที่อาการรุนแรงจนทรุดและเสี่ยงเสียชีวิตได้เหมือนกัน โดยเกิดภาวะแทรกซ้อนที่รุนแรง เช่น การติดเชื้อในปอด การขาดน้ำและภาวะสมองอักเสบ ซึ่งมักจะเกิดในเด็กได้มากกว่าผู้ใหญ่ รวมทั้งคนที่มีภาวะภูมิคุ้มกันบกพร่อง


สำหรับการป้องกันควบคุมโรค เริ่มต้นด้วยการป้องกันตนเอง ได้แก่


- หลีกเลี่ยงการสัมผัสโดยตรงกับเลือด สารคัดหลั่ง หรือตุ่มหนองของสัตว์ที่ติดเชื้อหรือสัตว์ป่า


- หลีกเลี่ยงการกินเนื้อสัตว์ที่ปรุงสุกไม่เพียงพอ 


- หมั่นล้างมือบ่อยๆ ด้วยสบู่และน้ำหรือเจลแอลกอฮอล์เมื่อสัมผัสกับสัตว์หรือคนที่ติดเชื้อ หรือเดินทางเข้าไปในป่า


- ไม่นำสัตว์ป่ามาเลี้ยงหรือนำเข้าสัตว์จากต่างประเทศโดยไม่มีการ คัดกรองโรค 


- กรณีมีการเดินทางกลับจากประเทศที่เป็นเขตติดโรค ต้องทำการคัดกรองและเฝ้าระวังอาการจนครบ 21 วัน  หากมีอาการเจ็บป่วยให้รีบไปพบแพทย์ทันที และทำการแยกกักเพื่อมิให้ผู้ป่วยมีการแพร่กระจายเชื้อ

 

เผยอาการโรคฝีดาษลิง ทำไมคนเกิดหลัง พ.ศ. 2523 ถึงเสี่ยงกว่ากลุ่มอายุอื่น

 

ขอบคุณข้อมูล กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข , โรงพยาบาลพระราม 9

affaliate-3