คลัง เคาะแล้ววันลงทะเบียน บัตรคนจน รอบใหม่ 2565 เช็กหลักเกณฑ์ผู้มีสิทธิ

คลังเคาะแล้ววันลงทะเบียน บัตรคนจน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รอบใหม่ปี 2565 คาดมีผู้เข้าร่วมประมาณ 20 ล้านคน เช็กหลักเกณฑ์ผู้มีสิทธิ

เกาะติดความคืบหน้าการลงทะเบียนบัตรคนจน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 ล่าสุดเมื่อวันที่ 24 พ.ค. 65 นายสันติ พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า กระทรวงการคลังเตรียมเปิดให้ประชาชนที่มีรายได้น้อย เข้าลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (บัตรคนจน) เพิ่มเติมรอบใหม่ในเดือนสิงหาคมนี้ โดยขณะนี้อยู่ระหว่างให้สาถบันการเงินของรัฐ อาทิ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน และ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เสนอเงื่อนไขการจัดทำระบบเพื่อลงทะเบียนดังกล่าว

 

คลังเคาะแล้ววันลงทะเบียน บัตรคนจน รอบใหม่ เช็กหลักเกณฑ์ผู้มีสิทธิ


ตอนนี้กำลังเปิดให้แบงก์รัฐเสนอเงื่อนไขการเสนอตัวเป็นผู้จัดทำระบบการลงทะเบียนบัตรคนจนและการใช้บัตรคนจน เพราะรอบนี้กำหนดให้ใช้บัตรประชาชนแทนบัตรคนจนใบเดิม แต่บัตรคนจนใบเดิมนั้น สามารถกดเงินสดได้ ฉะนั้นก็จะต้องมาดูว่า เมื่อใช้บัตรประชาชนแล้ว จะสามารถกดเงินสดได้ในช่องทางใดได้บ้าง เบื้องต้นน่าจะใช้ลักษณะการผูกพร้อมเพย์กับแบงก์ เป็นต้น

สำหรับการเปิดให้ลงทะเบียนรอบใหม่นี้ คาดว่าจะมีจำนวนผู้มีรายได้น้อย ได้รับสิทธิมากขึ้นจากเดิมมีอยู่ประมาณ 13 ล้านคน เนื่องจากสถานการณ์เศรษฐกิจที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ในช่วงที่ผ่านมา ได้ส่งผลกระทบต่อรายได้ของผู้มีรายได้น้อย


อย่างไรก็ตาม สาเหตุที่กระทรวงการคลังต้องเปิดให้มีการลงทะเบียนรอบใหม่ เนื่องจากข้อมูลผู้ถือบัตรคนจนในปัจจุบันเป็นข้อมูลในปี 2559-2561 โดยที่ผ่านมายังมีกลุ่มตกหล่นที่ไม่สามารถเข้าถึงโครงการฯประกอบกับสถานการณ์โควิด-19 ที่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ในวงกว้าง ทำให้ข้อมูลผู้ถือบัตรคนจนไม่สะท้อนข้อมูลผู้มีรายได้น้อยในปัจจุบัน


ดังนั้น จึงจำเป็นต้องมีการลงทะเบียนใหม่ เพื่อเพิ่มความแม่นยำในการระบุตัวผู้มีรายได้น้อย และมีข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน ตลอดจนเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดสรรสวัสดิการสังคมของรัฐให้แก่ประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้ดียิ่งขึ้น ทั้งนี้ คาดว่าจะมีประชาชนผู้สนใจลงทะเบียนร่วมโครงการประมาณ 20 ล้านคน ซึ่งจะรวมถึงผู้ถือบัตรคนจนในปัจจุบันประมาณ 13 ล้านคนและผู้เข้าข่ายได้รับสิทธิรายใหม่

 

คลังเคาะแล้ววันลงทะเบียน บัตรคนจน รอบใหม่ เช็กหลักเกณฑ์ผู้มีสิทธิ

affaliate-2

คุณสมบัติผู้มีสิทธิลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน รอบใหม่ 2565


1. สัญชาติไทย มีอายุตั้งแต่ 18 ปีบูรณ์ขึ้นไป


2. ไม่เป็นภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวช ผู้ต้องขัง ผู้ถูกกักกัน ผู้ต้องกักขัง บุคคลที่อยู่ในสถานสงเคราะห์ ฯ ข้าราชการ พนักงานราชการ พนักงาน ลูกจ้าง เจ้าหน้าที่ หรือผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐ ผู้รับบำเหน็จรายเดือน ผู้รับบำนาญปกติ หรือ เบี้ยหวัดจากส่วนราชการ ข้าราชการการเมือง ส.ส. ส.ว.


3. จากเดิมรายได้บุคคลไม่เกิน 100,000 บาท เปลี่ยนเป็น บุคคล (ต่อปี) และครอบครัว (เฉลี่ยต่อคนต่อปี) รายได้ไม่เกิน 100,000 บาท


4. ทรัพย์สินทางการเงินบุคคล (ต่อปี) และครอบครัว (เฉลี่ยต่อคนต่อปี) ทรัพย์สินทางการเงินไม่เกิน 100,000 บาท


5.  ไม่มีวงเงินกู้ หรือมีวงเงินกู้ ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง แต่ไม่เกินหลักเกณฑ์


- วงเงินกู้บ้านไม่เกิน 1.5 ล้านบาท


- วงเงินกู้รถไม่เกิน 1 ล้านบาท


6. ต้องไม่มีบัตรเครดิต


7. ไม่มีกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์ หรือมีกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์ ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง จะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข ดังนี้ (เดิม เกษตรกร มีที่ดิน ไม่เกิน 10 ไร่ ไม่ใช่เกษตรกร มีที่ดิน ไม่เกิน 1 ไร่ บ้าน ไม่เกิน 25 ตารางวา ห้องชุด ไม่เกิน 35 ตารางเมตร)

logo-pwa

เพิ่ม Tnews

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด