เช็กอาการ ผู้ป่วยแบบไหนเข้าข่าย โรคฝีดาษลิง ใครมีอาการรีบพบแพทย์ด่วน

กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ออกนิยามผู้ป่วยเข้าเกณฑ์สอบสวนโรคฝีดาษลิง กลับจากประเทศเขตติดโรค ต้องคัดกรอง เฝ้าระวัง 21 วัน ใครมีอาการให้รีบไปพบแพทย์

จากกรณีที่ตอนนี้ โรคฝีดาษวานร หรือ โรคฝีดาษลิง (Monkeypox) กำลังกลับมาระบาดอีกครั้งในแถบทวีปยุโรปและแอฟฟริกา โดยทางองค์การอนามัยโลก หรือ WHO ได้คาดการณ์ว่าจะพบผู้ติดเชื้อฝีดาษลิงทั่วโลกเพิ่มขึ้นอีก ขณะที่ในประเทศไทยตอนนี้ยังไม่พบผู้ติดเชื้อ ซึ่งทางกระทรวงสาธารณสุข ได้มีการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข (EOC) กรณีโรคฝีดาษลิง เพื่อเฝ้าระวังคัดกรองผู้เดินทางจากประเทศที่มีการระบาด เพื่อตรวจจับกลุ่มเสี่ยงและป้องกันการแพร่ระบาดในประเทศ

 

 

อย่างไรก็ตาม กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ได้ออกนิยามผู้ป่วยเข้าเกณฑ์สอบสวนโรค (Patient Under Investigation: PUI) ดังนี้


1. ไข้ ตั้งแต่ 38 องศาเซลเซียส มีประวัติไข้ร่วมกับอาการหนึ่ง ได้แก่ เจ็บคอ ปวดศีรษะ ปวดกล้ามเนื้อ ปวดหลัง และต่อมน้ำเหลืองโต 


2. มีผื่นกระจายตามลำตัว ลักษณะตุ่มนูน น้ำใส ตุ่มหนอง หรือตุ่มตกสะเก็ด


และเดินทางมาจาก หรืออาศัยอยู่ในประเทศที่มีการรายงานการระบาดของโรคฝีดาษวานรในประเทศ (Local transmission) ภานใน 21 วัน

 

เช็กอาการ ผู้ป่วยแบบไหนเข้าข่าย โรคฝีดาษลิง ใครมีอาการรีบพบแพทย์ด่วน

สำหรับการป้องกันควบคุมโรค เริ่มต้นด้วยการป้องกันตนเอง ได้แก่


- หลีกเลี่ยงการสัมผัสโดยตรงกับเลือด สารคัดหลั่ง หรือตุ่มหนองของสัตว์ที่ติดเชื้อหรือสัตว์ป่า


- หลีกเลี่ยงการกินเนื้อสัตว์ที่ปรุงสุกไม่เพียงพอ 


- หมั่นล้างมือบ่อยๆ ด้วยสบู่และน้ำหรือเจลแอลกอฮอล์เมื่อสัมผัสกับสัตว์หรือคนที่ติดเชื้อ หรือเดินทางเข้าไปในป่า


- ไม่นำสัตว์ป่ามาเลี้ยงหรือนำเข้าสัตว์จากต่างประเทศโดยไม่มีการ คัดกรองโรค 


- กรณีมีการเดินทางกลับจากประเทศที่เป็นเขตติดโรค ต้องทำการคัดกรองและเฝ้าระวังอาการจนครบ 21 วัน  หากมีอาการเจ็บป่วยให้รีบไปพบแพทย์ทันที และทำการแยกกักเพื่อมิให้ผู้ป่วยมีการแพร่กระจายเชื้อ

 

เช็กอาการ ผู้ป่วยแบบไหนเข้าข่าย โรคฝีดาษลิง ใครมีอาการรีบพบแพทย์ด่วน

 

ขอบคุณข้อมูล กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข