เปิดรายชื่อ 7 จังหวัดเตรียมรับมือ น้ำจากเขื่อนเจ้าพระยาเพิ่มสูง

ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงกับ กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประเด็นเรื่อง7 จังหวัดเตรียมรับมือ ปริมาณน้ำจากเขื่อนเจ้าพระยาเพิ่มสูงขึ้น 

กรมชลประทานโดยสำนักงานชลประทานที่ 12 ได้ออกประกาศแจ้งเตือนสถานการณ์น้ำลุ่มน้ำเจ้าพระยาใน 7 จังหวัด

ประกอบด้วย อุทัยธานี ชัยนาท สิงห์บุรี อ่างทอง สุพรรณบุรี ลพบุรี และพระนครศรีอยุธยา ให้บริหารจัดการน้ำ เนื่องจากคาดการณ์ว่าปริมาณน้ำไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยาจะมีแนวโน้มสูงขึ้นอยู่ในเกณฑ์ 300-500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ส่งผลให้พื้นที่ริมน้ำมีระดับน้ำเพิ่มขึ้น ตั้งแต่บริเวณท้ายเขื่อนเจ้าพระยา ที่อ.สรรพยา จ.ชัยนาท ถึงบริเวณ ต.กระทุ่ม ต.หัวเวียง อ.เสนา และ ต.ท่าดินแดง อ.ผักไห่ จ.พระนครศรีอยุธยา ประมาณ 1.50-2.00 เมตร

affaliate-2

สำนักชลประทานที่ 12 ได้ควบคุมปริมาณการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยา ให้อยู่ในเกณฑ์ดังกล่าวแล้ว ด้วยการบริหารจัดการน้ำให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยไม่ให้มีผลกระทบต่อพื้นที่การเกษตร หรือหากปริมาณน้ำหลากตอนบนลดลง สำนักงานชลประทานที่ 12 จะปรับลดการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาลงตามลำดับ จึงขอแจ้งเตือนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง บริษัท ห้างร้านที่ประกอบกิจการในแม่น้ำเจ้าพระยา เช่น เขื่อนป้องกันตลิ่ง แพร้านอาหาร และประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ริมสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา 

เปิดรายชื่อ 7 จังหวัดเตรียมรับมือ น้ำจากเขื่อนเจ้าพระยาเพิ่มสูง Cr.ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม

affaliate-3
logo-pwa

เพิ่ม Tnews

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด