ไขสงสัย กฎหมาย PDPA พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ถ่ายรูปติดคนอื่นผิดไหม

สคส. เผย 4 เรื่องไม่จริงเกี่ยวกับ PDPA พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ที่กำลังจะบังคับใช้เต็มฉบับ 1 มิ.ย. 65 ไขข้อสงสัยถ่ายรูป ถ่ายคลิป ติดภาพคนอื่นโดยเจ้าตัวไม่ยินยอมผิดไหม

ใกล้เข้าทุกที สำหรับการบังคับใช้กฎหมาย "PDPA" (Personal Data Protection Act) หรือ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ไม่ให้ถูกจัดเก็บหรือนำไปใช้โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบ หรือได้รับความยินยอมจากบุคคลนั้นๆ ในฐานะเจ้าของข้อมูลก่อนเผยแพร่ ซึ่งจะมีผลประกาศใช้วันพรุ่งนี้ 1 มิถุนายน 2565 ทำให้หลายคนเกิดข้อสงสัยว่าเรื่องอะไรที่ทำได้บ้าง และการเผยแพร่ข้อมูลแบบไหนที่เข้าข่ายผิดกฎหมาย PDPA

 

ไขสงสัย กฎหมาย PDPA พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ถ่ายรูปติดคนอื่นผิดไหม

ล่าสุดทางเพจ PDPC Thailand ของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (สคส.) ได้เผย 4 เรื่องไม่จริงเกี่ยวกับกฎหมาย PDPA ชี้แจงเกี่ยวกรณีดังกล่าวแล้ว เพื่อให้ประชาชนทราบและเข้าใจโดยทั่วกัน ดังนี้ 


1. การถ่ายรูป-ถ่ายคลิป ติดภาพคนอื่นโดยเจ้าตัวไม่ยินยอมจะผิด PDPA

ตอบ : กรณีการถ่ายรูป-ถ่ายคลิปโดยติดบุคคลอื่นโดยผู้ถ่ายรูป-ถ่ายคลิปไม่เจตนา และการถ่ายรูปถ่ายคลิปดังกล่าวไม่ได้ก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้ถูกถ่าย สามารถทำได้ หากเป็นการใช้เพื่อวัตถุประสงค์ส่วนตัว


2. ถ้านำคลิปหรือรูปถ่ายที่ติดคนอื่นไปโพสต์ในโซเชียลมีเดียโดยบุคคลอื่นไม่ยินยอมจะผิด PDPA

ตอบ : สามารถโพสต์ได้ หากใช้เพื่อวัตถุประสงค์ส่วนตัว ไม่ใช้แสวงหากำไรทางการค้าและไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล


3. ติดกล้องวงจรปิดแล้วไม่มีป้ายแจ้งเตือนผิด PDPA

ตอบ : การติดกล้องวงจรปิดภายในบ้าน ไม่จำเป็นต้องมีป้ายแจ้งเตือน หากเพื่อป้องกันอาชญากรรม และรักษาความปลอดภัยของตัวเจ้าของบ้าน

4. เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลต้องให้ความยินยอมทุกครั้งก่อนนำข้อมูลไปใช้

ตอบ : ไม่จำเป็นต้องขอความยินยอม หากการใช้ข้อมูลดังกล่าว

(1) เป็นการทำตามสัญญา

(2) เป็นการใช้ที่มีกฎหมายให้อำนาจ

(3) เป็นการใช้เพื่อรักษาชีวิต และ/หรือร่างกายของบุคคล

(4) เป็นการใช้เพื่อการค้นคว้าวิจัยทางสถิติ

(5) เป็นการใช้เพื่อประโยชน์สาธารณะ

(6) เป็นการใช้เพื่อปกป้องผลประโยชน์ หรือสิทธิของตนเอง


ทั้งนี้ หลักการข้างต้นอาจเปลี่ยนแปลงตามข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นเป็นกรณีๆไป

PDPA = พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล มาตรา 4 (1) การเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่ทำการเก็บข้อมูลเพื่อประโยชน์ส่วนตน หรือเพื่อกิจกรรมในครอบครัวของบุคคลนั้นเท่านั้น

 

ไขสงสัย กฎหมาย PDPA พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ถ่ายรูปติดคนอื่นผิดไหม

 

ขอบคุณ FB : PDPC Thailand