หมอยง เผย 5 ปัจจัย ส่ง"ฝีดาษลิง" กระจาย ลั่นสัตว์ตระกูลหนูติด น่ากลัวสุด

หมอยง เผย5 ปัจจัยทำ "ฝีดาษลิง" กระจาย ลั่นถ้าติดไปยังสัตว์เลี้ยงตระกูลหนูเป็นพาหนะชั่นดีนำโรคไปสู่โรคประจำถิ่นได้...

วันที่  31 พ.ค.65 ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โพสต์เฟซบุ๊ก “Yong Poovorawan”  ระบุว่า ฝีดาษวานร 2022 ความยุ่งยากในการควบคุมโรค ฝีดาษวานรที่ระบาดในปีนี้ ในยุโรปและอเมริกามีผู้ป่วยร่วม 500 ราย ส่วนใหญ่เพศชายถึง 98% และอยู่ในวัยเจริญพันธุ์ อายุ 20-50 ปี ความยุ่งยากในการควบคุมโรค คือ...

 

หมอยง เผย 5 ปัจจัย ส่ง\"ฝีดาษลิง\" กระจาย ลั่นสัตว์ตระกูลหนูติด น่ากลัวสุด

 

 

 

 

 


 

1.อาการของโรคไม่ได้รุนแรงแบบไข้ทรพิษ ยังไม่มีใครเสียชีวิตเลย เมื่อมีอาการน้อยบางรายก็ไม่ได้รับการวินิจฉัย
2.ตุ่มที่ขึ้นก็ไม่ได้มาก 30% เกิดในที่ลับ บริเวณอวัยวะเพศ และถ้าไม่มีอาการมาก หรือตุ่มขึ้นน้อยก็จะไม่ได้พบแพทย์
3.โรคนี้ติดต่อเกี่ยวข้องกับเพศสัมพันธ์ เพราะมีการสัมผัสกันอย่างใกล้ชิด
4.ไม่มีหลักฐานในการติดต่อจากสัตว์ หรือเดินทางมาจากแอฟริกา เป็นการติดต่อระหว่างคนสู่คน

 

หมอยง เผย 5 ปัจจัย ส่ง\"ฝีดาษลิง\" กระจาย ลั่นสัตว์ตระกูลหนูติด น่ากลัวสุด

5.ถ้าเชื้อฝีดาษวานรที่ระบาดอยู่ขณะนี้เข้าไปติดยังสัตว์เลี้ยง โดยเฉพาะสัตว์ฟันแทะ ในตระกูลหนู กระต่าย กระรอก สัตว์เหล่านี้จะมีอาการน้อยมาก และเป็นพาหะที่จะกระจายโรคได้ จะยากต่อการควบคุมขึ้นอีก 

นำไปสู่การเกิดโรคประจำถิ่นขณะนี้โรคประจำถิ่นอยู่แอฟริกา มีความกังวลว่าถ้าติดในสัตว์เลี้ยงที่กำลังระบาดอยู่นี้ ก็อาจประจำถิ่นอยู่ยุโรปต่อไป

 

หมอยง เผย 5 ปัจจัย ส่ง\"ฝีดาษลิง\" กระจาย ลั่นสัตว์ตระกูลหนูติด น่ากลัวสุด