โรงเรียนดัง ลั่น ไม่สนับสนุนการแสดงความยินดีเฉพาะนักเรียนที่สอบติดแพทย์

งานแนะแนวโรงเรียนปัว จังหวัดน่าน ได้ออกมาเผย ไม่สนับสนุนค่านิยมที่แสดงความยินดีเฉพาะนักเรียนที่สอบติดแพทย์ ทันตะ เภสัช วิศวะ หรือเฉพาะบางสถาบัน

เพจเฟซบุ๊ก งานแนะแนวโรงเรียนปัว จังหวัดน่าน ได้ออกมาโพสต์ข้อความระบุว่า 

งานแนะแนว PUA

 

โรงเรียนดัง ลั่น ไม่สนับสนุนการแสดงความยินดีเฉพาะนักเรียนที่สอบติดแพทย์

ไม่สนับสนุนค่านิยมที่แสดงความยินดีเฉพาะนักเรียนที่สอบติดแพทย์ ทันตะ เภสัช วิศวะ หรือเฉพาะบางสถาบัน เนื่องจากประเทศไม่ได้ขับเคลื่อนด้วยอาชีพเหล่านี้เท่านั้น

ซึ่งเป็นค่านิยมที่ล้าหลังมาก และนักเรียนที่จบไปทุกคนคือ “ลูกปัว” เป็นผลผลิตจากโรงเรียนปัวแห่งนี้ ฉะนั้นทุกคนสมควรที่จะได้รับการชื่นชมยินดี

โรงเรียนดัง ลั่น ไม่สนับสนุนการแสดงความยินดีเฉพาะนักเรียนที่สอบติดแพทย์