เปิดคำสั่งจังหวัดล่าสุด นำร่องประกาศถอดแมสก์ ในที่สาธารณะได้แล้ว

เปิดคำสั่งจังหวัดล่าสุด นำร่องประกาศถอดหน้ากากอนามัย หรือแมสก์ ได้ในที่โล่งแจ้ง ห่างจากคนอื่นไม่ต่ำกว่า 2 เมตร

เมื่อวันที่ 1 มิ.ย. 65 สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดภูเก็ต เผยแพร่คำสั่งจังหวัดภูเก็ต ที่ 3660/2565 ลงวันที่ 31 พ.ค. 2565 มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มิ.ย. 2565 เป็นต้นไป เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต 

โดยสาระสำคัญ ยังคงให้สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า โดยเฉพาะเมื่ออยู่ในสถานที่ปิดที่อากาศไม่ถ่ายเท และการเข้าร่วมกิจกรรมที่มีคนจำนวนมาก

แต่สามารถถอดหน้ากากได้ในขณะรับประทานอาหารหรือเครื่องดื่ม, ยืนยันตัวตนกับเจ้าหน้าที่รัฐ, ออกกำลังกาย อยู่ในที่โล่งแจ้งที่มีอากาศถ่ายเทสะดวก และบริเวณชายหาด สวนสาธารณะ หรือ สนามกีฬาซึ่งห่างจากบุคคลอื่นไม่ต่ำกว่า 2 เมตร

 

เปิดคำสั่งจังหวัดล่าสุด นำร่องประกาศถอดแมสก์ ในที่สาธารณะได้แล้ว

 

เปิดคำสั่งจังหวัดล่าสุด นำร่องประกาศถอดแมสก์ ในที่สาธารณะได้แล้ว