จังหวัดดัง เปลี่ยนแปลงคำสั่ง "สวมแมสก์" หลังออกคำสั่งถอดแมสก์ได้วันเดียว

จังหวัดดัง เปลี่ยนแปลงคำสั่ง "สวมแมสก์" เมื่ออยู่นอกเคหสถาน-พื้นที่สาธารณะ เพื่อลดความเสี่ยงจากการติดเชื้อ หลังออกคำสั่งถอดแมสก์บางสถานที่ได้วันเดียว

จากกรณีเมื่อวันที่ 1 มิ.ย. 65 สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดภูเก็ต เผยแพร่คำสั่งจังหวัดภูเก็ต ที่ 3660/2565 ลงวันที่ 31 พ.ค. 2565 มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มิ.ย. 2565 เป็นต้นไป เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต 


โดยสาระสำคัญ ยังคงให้สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า โดยเฉพาะเมื่ออยู่ในสถานที่ปิดที่อากาศไม่ถ่ายเท และการเข้าร่วมกิจกรรมที่มีคนจำนวนมาก แต่สามารถถอดหน้ากากได้ในขณะรับประทานอาหารหรือเครื่องดื่ม, ยืนยันตัวตนกับเจ้าหน้าที่รัฐ, ออกกำลังกาย อยู่ในที่โล่งแจ้งที่มีอากาศถ่ายเทสะดวก และบริเวณชายหาด สวนสาธารณะ หรือ สนามกีฬาซึ่งห่างจากบุคคลอื่นไม่ต่ำกว่า 2 เมตร

ล่าสุดเมื่อวันที่ 2 มิ.ย. 65 จังหวัดภูเก็ต ยกเลิกคำสั่งจังหวัดภูเก็ต ที่ 3660/2565 ลงวันที่ 31 พ.ค.65 เริ่มวันที่ 1 มิ.ย.65 เป็นต้นไป เรื่องมาตรการป้องกันการแพร่ ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต เปลี่ยนเป็นคำสั่งจังหวัดภูเก็ต ที่ 3793/2565 ลงวันที่ 2 มิ.ย.65 มีผลตั้งแต่วันที่ 2 มิ.ย.65 เป็นต้นไป จนกว่ามีคำสั่งเปลี่ยนแปลง เรื่องมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต


โดยคำสั่งฉบับใหม่นี้มีสาระสำคัญ คือ ให้สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า เพื่อป้องกันการแพร่โรคลดความเสี่ยงจากการติดเชื้อ และป้องกันมิให้เกิดสภาวะที่ไม่ถูกสุขลักษณะ เพื่อจำกัดวงในการระบาดของโรค เมื่ออยู่นอกเคหสถาน ยานพาหนะส่วนบุคคล หรือเมื่ออยู่ในที่สาธารณะ

โดยยกเว้นให้สามารถถอดหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าได้ ระหว่างรับประทานอาหารหรือเครื่องดื่ม, ขณะออกกำลังกาย, หรือยืนยันตัวตนกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ และปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการติดเชื้อแบบครอบจักรวาล หรือ UP (Universal Prevention)

 

จังหวัดดัง เปลี่ยนแปลงคำสั่ง "สวมแมสก์" หลังออกคำสั่งถอดแมสก์ได้วันเดียว