"ชัยวุฒิ" ชี้ PDPA กิจการสื่อมวลชน ได้รับการยกเว้น นำเสนอได้อิสระตรงไปตรงมา

"ชัยวุฒิ" แจง PDPA มุ่งคุ้มครองสิทธิ ปชช. ไม่ให้ภาคธุรกิจ นำไปใช้จนเสียหาย ชี้ สื่อมวลชน มีข้อยกเว้นแต่ต้องทำตามหลักจริยธรรมของวิชาชีพ

นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม แจง กิจการสื่อมวลชนได้รับการยกเว้นจาก PDPA ดังนั้น การถ่ายรูป อัดคลิป และเผยแพร่ ทำได้ ไม่ต้องขอความยินยอม แต่ต้องเป็นไปตามประมวลจริยธรรมของวิชาชีพ หรือ เป็นประโยชน์สาธารณะ ทั้งนี้ การกระทำตามประมวลจริยธรรมของวิชาชีพ หรือ เป็นประโยชน์สาธารณะทำให้ไม่ผิด PDPA แต่ก็ควรระวังกฎหมายอื่นด้วย

 

\"ชัยวุฒิ\" ชี้ PDPA กิจการสื่อมวลชน ได้รับการยกเว้น นำเสนอได้อิสระตรงไปตรงมา

พ.ร.บ.คุ้มครองช้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (PDPA) ที่บังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มิ.ย.65 มีเจตจำนงชัดเจนในการให้ความคุ้มครองสิทธิเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ขณะเดียวกัน PDPA มาตรา 4 (3) พรบ.ไม่บังคับใช้แก่ กิจการสื่อมวลชน อันเป็นไปตามจริยธรรมแห่งการประกอบวิชาชีพ หรือประโยชน์สาธารณะ
 

อย่างไรก็ตาม หลายกรณี เป็นประโยชน์สาธารณะ แต่อาจจะไปละเมิดสิทธิบางประการของประชาชน ก็ต้องมีการตีความกันว่าได้หรือไม่ได้ จากประมวลจริยธรรมของสื่อมวลชน และองค์กรวิชาชีพสื่อมวลชน ต้องไปคุยกัน “PDPA มาตรา 4 (3) พรบ.ไม่บังคับใช้แก่ กิจการสื่อมวลชน อันเป็นไปตามจริยธรรมแห่งการประกอบวิชาชีพ หรือประโยชน์สาธารณะ มีความชัดเจนว่า สื่อมวลชน สามารถถ่ายรูป อัดคลิป และเผยแพร่ ทำได้ ไม่ต้องเบลอ ไม่ต้องขอความยินยอม แต่ต้องเป็นไปตามประมวลจริยธรรมของวิชาชีพ หรือ เป็นประโยชน์สาธารณะ ” นายชัยวุฒิ กล่าว