เช็กขึ้นเงินรางวัล สลากดิจิทัล 2 ช่องทาง มีกำหนดระยะเวลาหรือไม่

เช็ก ขั้นตอนการขึ้นเงินรางวัลสลากดิจิทัล (Digital Lottery) บนแอปพลิเคชั่นเป๋าตัง 2 ช่องทาง มีกำหนดระยะเวลาหรือไม่

จากกรณีที่ สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ได้เปิดโครงการจำหน่ายสลากผ่านแพลตฟอร์ม หรือ สลากดิจิทัล (Digital Lottery) จำหน่ายหวย 80 บาท จำนวนทั้งหมด 5,279,500 ใบ เป็นวันแรกเมื่อวันที่ 2 มิ.ย. 65 ที่ผ่านมา ผ่านแอปพลิเคชั่นเป๋าตัง โดยเริ่มงวดแรก 16 มิ.ย. 65 ซึ่งได้รับกระแสนใจจากประชาชนเป็นอย่างดี สามารถขายหมดทันทีภายในเวลา 5 วันเท่านั้น

 

เช็กขึ้นเงินรางวัล สลากดิจิทัล 2 ช่องทาง มีกำหนดระยะเวลาหรือไม่

ทั้งนี้ ในกรณีที่เราถูกรางวัลสลากดิจิทัล ระบบจะทำการแจ้งเตือนผ่านแอปฯเป๋าตัง ภายในเวลา 18.00 น. ของวันที่ออกรางวัล ซึ่งผู้ที่ถูกรางวัลจะได้รับข้อความระบุว่า "ยินดีด้วย ! คุณถูกรางวัลงวดวันที่ / เดือน / ปี" โดยเราสามารถเลือกวิธีการขึ้นรางวัลได้ 2 ช่องทาง ดังนี้

 

เช็กขึ้นเงินรางวัล สลากดิจิทัล 2 ช่องทาง มีกำหนดระยะเวลาหรือไม่


1. เลือกรับโดยการโอนเงิน ซึ่งจะโอนเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทยที่ผูกไว้กับแอพลิเคชันเป๋าตัง ซึ่งในอนาคตจะปรับเปลี่ยนให้สามารถผูกบัญชีธนาคารอื่นๆได้ เพื่อความสะดวกของผู้ซื้อ ซึ่งวิธีนี้จะเสียค่าธรรมเนียม 1% และ ค่าภาษีอากรแสตมป์ 0.5% 


2. เลือกมารับเงินรางวัลที่สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล สนามบินน้ำ โดยต้องกำหนด วัน เวลา ที่ต้องการเข้ามารับเงินรางวัลเพื่อที่สำนักงานสลากจะจัดเตรียมสลากแบบใบตัวจริงเพื่อส่งคืนให้กับผู้ซื้อ เพื่อเข้าสู่กระบวนการขึ้นเงินรางวัล โดยวิธีนี้จะเสียเฉพาะค่าภาษีอากรแสตมป์ 0.5%


กรณีที่ถูกรางวัลสลากดิจิทัล หวย 80 บาท จะต้องแจ้งในระบบแอพลิเคชันเป๋าตัง ว่าจะเลือกรับเงินรางวัลผ่านช่องทางใดช่องทางหนึ่งภายใน 15 วัน หากไม่แจ้งภายในกำหนด จะต้องมาขึ้นเงินรางวัลที่สำนักงานสลากภายใน 2 ปี โดยสลากดิจิทัลที่ซื้อไว้จะแสดงอยู่ในประวัติข้อมูลการซื้อ 1 ปี นอกจากนี้ใครที่ดวงดีถูกรางวัลที่ 1 ต้องไปขึ้นรางวัลที่สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล สนามบินน้ำ เท่านั้น

 

เช็กขึ้นเงินรางวัล สลากดิจิทัล 2 ช่องทาง มีกำหนดระยะเวลาหรือไม่

ขั้นตอนผูกบัญชีรับเงินรางวัล ผ่านแอปฯเป๋าตัง 


1.เลือกเมนูอื่นๆ และเลือกผูกบัญชีรับเงินรางวัล

2.เลือกบัญชีที่ต้องการรับเงินรางวัล พร้อมทำตามขั้นตอนการผูกบัญชี

3.ตรวจสอบ และกดยืนยันการผูกบัญชี

4.ใส่ PIN 6 หลัก

5. ระบบแสดงผูกบัญชีรับเงินสำเร็จ

 

ขั้นตอนการขึ้นเงินรางวัลผ่านบัญชีกรุงไทย


1. เลือก "บัญชีกรุงไทย รับเงินเข้าบัญชีอัตโนมัติ"

2. กรอกที่อยู่ตามบัตรประชาชน

3. ตรวจสอบข้อมูลและการยืนยันการขึ้นเงินรางวัล

4. ใส่รหัส PIN 6 หลัก

5. ทำรายการสำเร็จ

 

ขั้นตอนการขึ้นเงินรางวัลด้วยตนเองที่สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล


1. เลือก "ขั้นเงินรางวัลด้วยตนเอง"

2. เลือกวันที่จะทำการขึ้นรางวัล

3. ตรวจสอบข้อมูลและการยืนยันการขึ้นเงินรางวัล

4. ใส่รหัส PIN 6 หลัก

5. ทำรายการสำเร็จ

 

ขอบคุณ Krungthai Care