ส.ส.เต้ สั่งปลด อัจฉริยะ-กฤษณะ ออกจากที่ปรึกษาก.ม. หัวหน้าพรรคไทยศรีวิไลย์

ส.ส.เต้ มงคลกิตติ์ สั่งปลด อัจฉริยะ-กฤษณะ ออกจากที่ปรึกษากฎหมายหัวหน้าพรรคไทยศรีวิไล ชี้ไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่เป็นไปตามนโยบายพรรค

วันที่ 16 มิ.ย. 65 นายมงคลกิตติ์ สุขสินธารานนท์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ และหัวหน้าพรรคไทยศรีวิไลย์ ได้โพสต์เฟซบุ๊ก หนังสือคำสั่งพรรคไทยศรีวิไลย์ เรื่องยกเลิกแต่งตั้งที่ปรึกษากฎหมายหัวหน้าพรรคไทยศรีวิไลย์ พร้อมระบุแคปชั่นสั้นๆว่า #แจ้งเพื่อทราบ#คำสั่งพรรคไทยศรีวิไลย์

 

ส.ส.เต้ สั่งปลด อัจฉริยะ-กฤษณะ ออกจากที่ปรึกษาก.ม. หัวหน้าไทยศรีวิไลย์

โดยเนื้อหาระบุว่า เรื่องยกเลิกแต่งตั้งที่ปรึกษากฎหมายหัวหน้าพรรคไทยศรีวิไลย์ เนื่องด้วยเมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2565 พรรคไทยศรีวิไลย์ ได้มีคำสั่งแต่งตั้งที่ปรึกษากฎหมายหัวหน้าพรรค ที่ 001/2565 เพื่อดำเนินงานเกี่ยวกับการแสวงหาข้อมูล หลักฐาน ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการเสียชีวิตของนางสาวภัทรธิดา พัชรวีระพงษ์ (แตงโม) ให้เกิดความกระจ่าง รวดเร็ว ตอบสังคมได้ตามความเป็นจริง เพราะเป็นคดีที่พี่น้องประชาชนไทยกว่า 66 ล้านคน และนานาชาติ ต้องการค้นหาความจริง ว่าการเสียชีวิตนั้นเกิดจากสาเหตุใด เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน สังคมทุกภาคส่วน
 

บัดนี้พรรคไทยศรีวิไลย์ทราบว่าบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งนั้น มิได้ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามนโยบายของหัวหน้าพรรคไทยศรีวิไลย์


อาศัยตามอำนาจของพรรคไทยศรีวิไลย์ พ.ศ. 2561 ข้อ 31(12) จึงขอยกเลิกแต่งตั้งที่ปรึกษากฎหมายหัวหน้าพรรคไทยศรีวิไลย์ ตามรายชื่อต่อไปนี้


1.นายอัจฉริยะ เรืองรัตนพงศ์

2.นายกฤษณะ ศรีบุญพิมพ์สวย


ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ 15 มิถุนายน 2565

 

ส.ส.เต้ สั่งปลด อัจฉริยะ-กฤษณะ ออกจากที่ปรึกษาก.ม. หัวหน้าไทยศรีวิไลย์