ไขข้อสงสัย เมื่อไหร่ควรมาฉีดวัคซีนโควิด เข็มกระตุ้น เข็ม 3-4

กรุงเทพมหานคร โดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ โพสต์ไขข้อสงสัย เมื่อไหร่ควรมาฉีดวัคซีนโควิด-19 เข็มกระตุ้น เข็ม 3 เข็ม 4

วันที่ 19 มิ.ย. 65 กรุงเทพมหานคร โดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ เปิดเผยข้อมูลจาก สำนักอนามัย กรุงเทพมหาคร โดยระบุข้อมูลเกี่ยวกับการฉีดวัคซีนโควิด-19 ระบุว่า เมื่อไหร่ควรมาฉีดวัคซีนโควิด-19 เข็มกระตุ้น (เข็ม 3-4)


สำหรับผู้ที่ยังไม่ได้ฉีดวัคซีนหรือฉีดวัคซีนยังไม่ครบ 3 เข็ม โดยเฉพาะผู้สูงอายุ ผู้มีโรคประจำตัว 7 กลุ่มโรค และหญิงตั้งครรภ์ ควรติดต่อรับวัคซีนเข็มกระตุ้น เข็มที่ 3 และเข็มที่ 4 โดยเร็ว ด้วยความห่วงใยจาก กรุงเทพมหานคร

 

ไขข้อสงสัย เมื่อไหร่ควรมาฉีดวัคซีนโควิด เข็มกระตุ้น เข็ม 3-4

เมื่อไหร่ ควรมาฉีดวัคซีนโควิด 19 เข็มกระตุ้น (เข็ม 3-4) 


อายุ 18 ปีขึ้นไป

เข็มที่ 2 ฉีดห่างจาก เข็มที่ 3 ระยะเวลา 3 เดือนขึ้นไป

เข็มที่ 3 ฉีดห่างจาก เข็มที่ 4 ระยะเวลา 4 เดือนขึ้นไป 


อายุ 12-17  ปีขึ้นไป

เข็มที่ 2 ฉีดห่างจาก เข็ม 3 ระยะเวลา 4-6 เดือนขึ้นไป

affaliate-2

เคยติดเชื้อโควิด 19 ฉีดตามหลักการเดียวกันกับผู้ไม่เคยติดเชื้อ หลังติดเชื้อ 3 เดือน

- ฉีดวัคซีน 2 เข็ม ป้องกันการป่วยหนักและเสียชีวิตได้ 6-8%

- ฉีดวัคซีน 2 เข็ม ป้องกันการป่วยหนักและเสียชีวิตได้ 6-8%

- แต่ ฉีดวัคซีน 3 เข็ม ป้องกันการป่วยหนักและเสียชีวิต 93%

- และ ฉีดวัคซีน 4 เข็ม ป้องกันการติดเชื้อ 76% ป้องกันการป่วยหนักและเสียชีวิต 96%

จึงเป็นเหตุผลสำคัญที่ต้องเร่งรัดการฉีดเข็มกระตุ้น

 

ไขข้อสงสัย เมื่อไหร่ควรมาฉีดวัคซีนโควิด เข็มกระตุ้น เข็ม 3-4

 

ขอบคุณ FB : กรุงเทพมหานคร โดยสำนักงานประชาสัมพันธ์

affaliate-3