ผลสำรวจ นิด้าโพล ถึงปลดล็อคกัญชา แม้เห็นด้วย แต่มีเรื่องใหญ่ที่น่าเป็นห่วง

นิด้าโพล เผยผลสำรวจสอบถามความคิดเห็นของประชาชน ถึงการปลดล็อคกัญชา ส่วนใหญ่เห็นด้วย แต่มีเรื่องใหญ่ที่น่าเป็นห่วง

ผลสำรวจ นิด้าโพล ถึงปลดล็อคกัญชา แม้เห็นด้วย แต่มีเรื่องใหญ่ที่น่าเป็นห่วง หลังจากที่เพิ่ง ปลดล็อคกัญชา ไปเมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2565 ที่ผ่านมา ดูเหมือนว่าจะมีข่าวทางด้านลบเกี่ยวกับกัญชาออกมาอย่าวอื้ออึง ซึ่งล่าสุด ศูนย์สำรวจความคิดเห็น "นิด้าโพล" สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เปิดเผยผลสำรวจของประชาชน เรื่อง "การปลดล็อคกัญชาออกจากบัญชียาเสพติด"  

ผลสำรวจ นิด้าโพล ถึงปลดล็อคกัญชา ส่วนใหญ่เห็นด้วย แต่มีเรื่องใหญ่ที่น่าเป็นห่วง

โดยเป็นการสำรวจเกี่ยวกับการปลดล็อคกัญชาออกจากบัญชียาเสพติด จากประชาชนที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป กระจายทุกภูมิภาค ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ ทั่วประเทศ รวมทั้งสิ้น จำนวน 1,310 หน่วยตัวอย่าง โดยนิด้าโพล สอบถามความคิดเห็นของประชาชน

 

โดยหัวข้อต่างๆ ที่ประชาชนต่างแสดงความคิดเห็นนั้นมีดังต่อไปนี้ 
- การปลดล็อคกัญชาออกจากบัญชียาเสพติดประเภทที่ 5 ทำให้การปลูก เสพ สูบ บริโภค สามารถทำได้ถูกกฎหมาย พบว่า

ผลสำรวจ นิด้าโพล ถึงปลดล็อคกัญชา ส่วนใหญ่เห็นด้วย แต่มีเรื่องใหญ่ที่น่าเป็นห่วง

34.81%  เห็นด้วยมาก เพราะ กัญชาเป็นพืชเศรษฐกิจ สร้างรายได้ และเป็นพืชสมุนไพรที่สามารถใช้เป็นยารักษาโรคได้
 24.89% ไม่เห็นด้วย เพราะ กัญชาเป็นสิ่งที่ไม่ดีต่อเด็กและเยาวชน เป็นสารเสพติดชนิดหนึ่ง ขณะที่บางส่วนระบุว่า ประชาชนยังไม่มีความรู้เรื่องกัญชามากพอ และภาครัฐไม่สามารถควบคุมการใช้กัญชาได้อย่างทั่วถึง

 


23.74% ระบุว่า ค่อนข้างเห็นด้วย เพราะ กัญชาเป็นพืชที่มีประโยชน์มากกว่าให้โทษ สามารถใช้เป็นยารักษาโรคได้
16.56% ระบุว่า ไม่ค่อยเห็นด้วย เพราะ อาจเกิดการเสพติดกัญชา ส่งผลเสียต่อสุขภาพ ขณะที่บางส่วนระบุว่า ประชาชนอาจนำไปใช้ในทางที่ผิด


อีกทั้ง นิด้าโพล ยังสอบถามถึงความกังวลของประชาชนต่อปัญหาการใช้กัญชาอย่างไม่เหมาะสมในหมู่เด็กและเยาวชน พบว่า  
- 42.44% ระบุว่า กังวลมาก
- 29.62% ระบุว่า ค่อนข้างกังวล
- 16.95% ระบุว่า ไม่กังวลเลย
- 10.99% ระบุว่า ไม่ค่อยกังวล

ผลสำรวจ นิด้าโพล ถึงปลดล็อคกัญชา ส่วนใหญ่เห็นด้วย แต่มีเรื่องใหญ่ที่น่าเป็นห่วง

affaliate-2

ขณะเดียวกัน เมื่อถามความคิดเห็นของประชาชนต่อรูปแบบการใช้กัญชาของคนไทยในอนาคต พบว่า
- 34.05% ระบุว่า ใช้ทางการแพทย์
- 31.15% ระบุว่า ใช้เพื่อการสันทนาการ เช่น การสูบ หรือเสพ
- 22.21% ระบุว่า ใช้ในการประกอบอาหารหรือเครื่องดื่ม
- 12.59% ระบุว่า ใช้เพื่อแปรรูปผลิตภัณฑ์ในเชิงพาณิชย์

 

อีกทั้ง นิด้าโพล ยังได้สอบถามถามถึงประสบการณ์เกี่ยวกับกัญชาของประชาชน ซึ่งพบว่า  
- 67.02% ระบุว่า ไม่เคยมีประสบการณ์ใดๆ เกี่ยวกับกัญชา
- 32.98% ระบุว่า เคยมีประสบการณ์เกี่ยวกับกัญชา  เช่น ประกอบอาหารหรือเครื่องดื่ม เสพหรือสูบกัญชา  และ การใช้กัญชาเพื่อรักษาโรค 

 

ผลสำรวจ นิด้าโพล ถึงปลดล็อคกัญชา ส่วนใหญ่เห็นด้วย แต่มีเรื่องใหญ่ที่น่าเป็นห่วง

logo-pwa

เพิ่ม Tnews

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด